Zapisy na kurs trwają do wyczerpania miejsc w grupie

UI/UX designer – informacje dla Ciebie

Formularz zgłoszeniowy na kurs UI/UX designer

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony proszę przesłać na krystyna@publishingschool.pl

Publishing School jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod nr 277460 i podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Status słuchacza jest honorowany przez wszystkie instytucje publiczne, takie jak np. ZUS, KRUS, Urząd Pracy oraz firmy prywatne i pracodawców.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Krakowie pod nr 2.12/00188/2021 ułatwia uzyskanie dofinansowań na szkolenia.

Plan półrocznego kursu podstawowego

bezpośrednie, praktyczne przygotowanie do pracy UI/UX designera

Przedmioty

Ilość godz. dydaktycznych

UX – projektowanie satysfakcji odbiorcy produktu interaktywnego

Pojęcia UX, realne środowisko pracy UX designera, wartoś ci, heurystyki, złote zasady UX, przebieg procesu projektowania, poję cie i budowa persony, mapa doświadczeń użytkownika, struktura oraz rodzaje badań UX, podstawy analityki

28

Badanie użyteczności i dostępności

Klasyfikacja metod badania użyteczności, testy użyteczności, dostępność dla użytkownika z niepełnosprawnościami

a pozycjonowanie, porównywanie testów i osiągniętych efektów testowania, metody oceniania dostępności

6

User Interface (UI) – projektowanie użyteczności produktów interaktywnych

Podstawowe pojęcia z zakresu UI, wymagania pracodawców w stosunku do UI/UX designerów, rodzaje produktów interaktywnych, aktualne trendy w projektowaniu, cel i proces tworzenia produktu interaktywnego, RWD

22

Visual design – praca w Figmie

Architektura informacji projektu interaktywnego, w tym www, nawigacja, narzędzia Figmy, kształty, obrysy, maski, praca na pluginach, biblioteki kolorów i stylów tekstowych, warianty z wieloma parametrami, autolayout, pozycje elementów,

tworzenie interaktywnych komponentów, optymalizacja projektu

22

Badanie użyteczności UX – case study

Planowanie i realizowanie badań jakościowych i ilościowych, zastosowanie testów użyteczności, eyetrackingu i innych, przeprowadzenie analiz UX, testowanie z udział em testera, analiza i ocena własnych umiejętności startowych

w zawodzie UI/UX designera

22

Razem

100

Perspektywy pracy i typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce “Oferty pracy”