Kampanie reklamowe realizowane przez słuchaczy Reklamy

Kampania reklamowa dla firmy Mati&Rufi

Kampania zrealizowana w ramach pracy dyplomowej.
Autor: Bartosz Sobkowiak – absolwent

Animacja reklamowa jako element kampanii

Autor: Łukasz Okarmus – absolwent

Kampania reklamowa dla firmy Kerim

Kampania zrealizowana w ramach pracy dyplomowej.
Autor: Weronika Stafa – absolwentka

Kampania reklamowa dla firmy Pomocna Kadrowa

Kampania zrealizowana w ramach pracy dyplomowej.
Autor: Łukasz Okarmus – absolwent

Kampania reklamowa dla firmy Transgaz

Kampania zrealizowana w ramach pracy dyplomowej.
Autor: Weronika Wójcik – absolwentka