Możliwości

W 2024 r. obowiązują personalizowane systemy dofinansowania kursów i szkoleń. Pieniądze na naukę otrzymuje bezpośrednio kursant. Możliwości:

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowania pracowników i pracodawców (opis programu) lub inne formy dofinansowań oferowane przez Urzędy Pracy. O szczegóły pytaj w swoim lokalnym Urzędzie Pracy.
  • Koszt kursu w całości albo częściowo może pokryć pracodawca – warto sprawdzić, ponieważ podnoszenie kwalifikacji jest korzystne dla firmy. Zasugeruj pracodawcy pozyskanie dofinansowania dla firm z Urzędu Pracy (na nowe stanowisko lub restrukturyzację).
  • Pokrycie kosztów nauki przez sponsora – postaraj się znaleźć osobę lub firmę, która w zamian za twoją pracę graficzną pokryje koszty kursu, w tym przypadku faktury za szkolenia otrzymuje sponsor.
  • Osoby prowadzące własną działalność mogą wliczyć opłatę za kurs w koszty firmy – to obniża zysk firmy, a tym samym podatek.