Możliwości

Obecnie w 2023 r. obowiązują systemy personalizowanych dofinansowań zdobywania kwalifikacji zawodowych. Oznacza to, że pieniądze na naukę otrzymuje bezpośrednio osoba ucząca się, a nie Szkoła.

Środki mogą pochodzić z różnych źródeł, np. z Urzędów Pracy, od pracodawcy, od sponsorów. A osoby prowadzące własną działalność mają prawo wliczyć opłaty za naukę w koszty działalności gospodarczej. Poniżej publikujemy możliwości dostępne. Jeżeli w okresie wakacji pojawią się jakieś inne dostępne będziemy je publikować.

  • Nieoprocentowana pożyczka na kształcenie z możliwością 25% umorzenia to narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Nauka na rocznych kursach także może być objęta tym wsparciem. Więcej informacji na stronach inwestujwrozwoj.pl oraz open.frp.pl
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy umożliwiający uzyskanie dofinansowania na  kształcenie pracowników i pracodawców (opis programu) lub inne formy dofinansowań oferowane przez Urzędy Pracy. O szczegóły należy pytać w swoim lokalnym Urzędzie Pracy.
  • Bony rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach PARP, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie do 80%. Bony realizujemy przy współpracy z firmą K&K Consulting z Krakowa. Kontakt: Przemysław Kułyk, kom. 606 658 851, mail: p.kulyk@kkc.pl.
Logo firmy K&K Consulting

 

  • Koszt kursu w całości albo częściowo może pokryć pracodawca. Warto zapytać o taką możliwość, ponieważ podnoszenie kwalifikacji pracownika jest korzyścią dla firmy. Można również zasugerować pracodawcy możliwość pozyskania dofinansowań z Urzędu Pracy przeznaczonych dla firm, które tworzą nowe stanowisko pracy lub dokształcają pracownika.
  • Często wykorzystywaną możliwością jest pokrycie kosztów nauki przez sponsora. W tym przypadku faktury za szkolenia wystawiane są przez szkołę bezpośrednio na sponsora.
  • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą wliczyć opłatę za kurs w koszty prowadzenia działalności firmy. Wtedy firma wykazuje niższe zyski, a tym samym zapłaci mniejszy podatek.

Wszystkim zainteresowanym życzymy skuteczności w pozyskaniu dofinansowania.