Trwa nabór na rok 2021/22. – Zapraszamy

Poligrafia DTP – informacje dla Ciebie

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony proszę przesłać mailem na krystyna@publishingschool.pl

Sprawdź co już wiesz o grafice poligraficznej

Program na rok 2021/22

Przedmioty

Wszystkie zajęcia są praktyczne – komputerowe, ćwiczeniowe lub warsztatowe

Ilość godz. lekcyjnych

Projektowanie publikacji

Moduł I. Pismo, typografia i barwa w poligrafii (12 godz.)

Moduł II. Ćwiczenia z redakcji technicznej (18 godz.)

30

Programy graficzne z pakietu Adobe na Mac

Photoshop, Illustrator, InDesign


Moduły: Basic, edycja materiałów reklamowych, projektowanie własnej identyfikacji wizualnej, edycja dzieł, edycja opakowań, wiedza o barwie i pliki do druku, próba pracy dla klienta

154

komputery

Poligraficzne techniki drukowania i finishingu

Moduł I. Press i postpress (9 godz.)

Moduł II. Techniki i technologie (6 godz.)

Moduł III. Warsztaty finishingu / znakowanie gadżetów (3 godz.)

18

Materiałoznawstwo poligraficzne

(w tym 2 godz. warsztaty czerpania papieru)

12

Autorski projekt publikacji książkowej + budowanie własnego portfolio

  • Konsultacje indywidualne i grupowe: typograficzne, redakcyjne, marketingowe oraz korekty (11 godz.)
  • Praca własna pod nadzorem prowadzącej projekt (70 godz.)
  • Prezentacja otwarta i recenzja ukończonych projektów (5 godz.)

86

Razem

300

(w tym 230 godz. zajęć z nauczycielami)

Po ukończeniu grafiki poligraficznej DTP Absolwent powinien umieć

Perspektywy pracy i typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce “Oferty pracy”

Prace uczestników kursów

Prowadzący zajęcia

mgr Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Dyrektor “Publishing School” w Krakowie od początku jej istnienia.

Wykładowca przedmiotów: Redakcja techniczna, Materiałoznawstwo poligraficzne, Marketing małej firmy, Copywriting i korekta publikacji.

Wykształcenie: technik poligraf, mgr ekonomii o spec. organizacja i zarządzanie AE Kraków, absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogicznego, studia podyplomowe w SGH w Warszawie spec. marketing usług poligraficznych, spec. nauczycielska z przedmiotów poligraficznych nadana przez ODN Warszawa, studia podyplomowe: Edukator Nowej Szkoły Zawodowej – KOWEZiU Warszawa, nauczyciel dyplomowany przedmiotów poligraficznych i ekonomicznych.

Poprzednie doświadczenia zawodowe: praca w wydawnictwie prasowym (trzy lata), wieloletnia praca nauczyciela przedmiotów poligraficznych w Technikum Poligraficznym w Krakowie, doradca metodyczny nauczycieli szkół zawodowych w Krakowie (11 lat).

Obecne dodatkowe zadania: wykładowca przedmiotu “2D materiały i procesy wytwarzania” na ASP w Krakowie.

mgr Grzegorz Bobulski

Artysta grafik, poligraf, grafik DTP

Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – projektowanie i edycja akcydensów.

Wykształcenie: artysta grafik, ASP w Krakowie, grafik DTP, certyfikat “Dyplomowany operator DTP i wykładowca prepress w Apple Poland”.

Wykonywana praca: nauczyciel dyplomowany w średniej szkole plastycznej w Krakowie, realizacja własnych projektów graficznych.

tech. Tomasz Ługowski

Poligraf, trener z zakresu poligrafii

Wykładowca przedmiotu: Poligraficzne techniki drukowania.

Wykształcenie: technik poligraf o specjalności maszynowe techniki drukowania, absolwent Technikum Poligraficznego w Krakowie, studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wykonywana praca: od 1996 r. specjalista ds. szkoleń poligraficznych w drukarniach krakowskich, trener szkoleń z zakresu: przemysłowych technik drukowania, poligrafii dla wydawców, umiejętności interpersonalnych w Akademii Trenera.

mgr Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Wykładowca przedmiotów: Programy graficzne w poligrafii – edycja dzieła, Grafika 2D w reklamie, Korekta foto do druku.

Wykształcenie: mgr filologii rosyjskiej UJ, certyfikat “Dyplomowany operator DTP i wykładowca prepress w Apple Poland”, studia podyplomowe z nauczania informatyki AGH, wieloletnia praktyka operatora DTP i redaktora technicznego w Gazecie Krakowskiej i firmie akcydensowej.

Wykonywana praca: freelancer DTP, specjalista przygotowania do druku (tekst i foto) publikacji dziełowych, nauczyciel dyplomowany przedmiotów informatycznych w szkole średniej, egzaminator OKE dla przedmiotów informatycznych i języka rosyjskiego, egzaminator ECDL.

mgr inż. Jarosław Piskorz

Informatyk, grafik DTP

Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – edycja czasopism.

Wykształcenie: mgr inż. informatyki AGH.

Doświadczenie zawodowe: wieloletnia praca w gazetach i czasopismach (Tempo, Przegląd Sportowy, Gazeta Krakowska – Polska The Times, Dziennik Polski, Karnet, Przekrój)  w charakterze kolejno: grafika, operatora DTP, redaktora technicznego, informatyka.

Wykonywana praca: prowadzi własne studio graficzne JMP Design (www.jmpdesign.eu) zajmujące się projektowaniem grafiki użytkowej oraz reklamowej, a także składaniem czasopism i książek.

mgr inż. Karolina Słomka-Polonis

Grafik DTP, specjalista grafiki opakowań

mgr inż. Karolina Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – przygotowanie opakowań do druku.

Wykształcenie: inżynier AGH w Krakowie, absolwentka “Publishing School” kierunek poligraficzny.

Wykonywana praca: freelancer przygotowujący do druku projekty grafiki reklamy opakowaniowej dla drukarń fleksograficznych i offsetowych. 

tech. Jarosław Świtniewski

Poligraf, grafik DTP, spec. druku cyfrowego

Wykładowca przedmiotu: Poligraficzne techniki drukowania.

Wykształcenie: technik poligraf absolwent Technikum Poligraficznego w Krakowie, absolwent „Publishing School” kierunku projektowanie reklam.

Wykonywana praca: poprzednio projekty graficzne, redakcja, DTP, drukowanie cyfrowe, finishing, aktualnie specjalista znakowania materiałów reklamowych w Agencji Reklamowej Studio Siedem w Krakowie. 

Zobacz pozostałe kierunki

Grafika 3D

Wizualizacje i animacje 3D opanowały świat gier, filmów, architektury, sztuki, internetu. Grafik 3D uczestniczy w kreowaniu rzeczywistości. Czy to nie Twoje fascynacje?

Web design

Jeśli czegoś nie ma w internecie, nie istnieje. Podstawą internetowego życia jest mobilna, dobrze wypozycjonowana www. Web grafika, WordPress, HTML, CSS, UX – Startuj!

Grafika reklamowa

Pojedyncza reklama to przeszłość, prawie każdy potrafi ją zrobić. Teraźniejszość należy do kampanii reklamowych. A przyszłość? – Odkryj z nami swoją kreatywność!