Ostatnie wolne miejsce w roku 2021/22 – Zapraszamy

Istnieje możliwość dołączenia do grupy i uzupełnienia materiału z zajęć, które już się odbyły

Poligrafia DTP – informacje dla Ciebie

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony proszę przesłać mailem na krystyna@publishingschool.pl

Sprawdź co już wiesz o grafice poligraficznej

Program na rok 2021/22

Przedmioty

Wszystkie zajęcia są praktyczne – komputerowe, ćwiczeniowe lub warsztatowe

Ilość godz. lekcyjnych

Projektowanie publikacji

Moduł I. Pismo, typografia i barwa w poligrafii (12 godz.)

Moduł II. Ćwiczenia z redakcji technicznej (18 godz.)

30

Programy graficzne z pakietu Adobe na Mac

Photoshop, Illustrator, InDesign


Moduły: Basic, edycja materiałów reklamowych, projektowanie własnej identyfikacji wizualnej, edycja dzieł, edycja opakowań, wiedza o barwie i pliki do druku, próba pracy dla klienta

154

komputery

Poligraficzne techniki drukowania i finishingu

Moduł I. Press i postpress (9 godz.)

Moduł II. Techniki i technologie (6 godz.)

Moduł III. Warsztaty finishingu / znakowanie gadżetów (3 godz.)

18

Materiałoznawstwo poligraficzne

(w tym 2 godz. warsztaty czerpania papieru)

12

Autorski projekt publikacji książkowej + budowanie własnego portfolio

  • Konsultacje indywidualne i grupowe: typograficzne, redakcyjne, marketingowe oraz korekty (11 godz.)
  • Praca własna pod nadzorem prowadzącej projekt (70 godz.)
  • Prezentacja otwarta i recenzja ukończonych projektów (5 godz.)

86

Razem

300

(w tym 230 godz. zajęć z nauczycielami)

Po ukończeniu grafiki poligraficznej DTP Absolwent powinien umieć

Perspektywy pracy i typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce “Oferty pracy”

Szczegółowy program

Projektowanie publikacji

Moduł  I. Pismo, typografia i barwa w poligrafii

Moduł II. Ćwiczenia z redakcji technicznej

Pismo, typografia, barwa: Obszar poligrafii. Słownictwo poligraficzne wa-runkiem funkcjonowania w zawodzie. Szata graficzna publikacji. Dobór elementów typograficznych do projektu. Estetyka, funkcjonalność, czytelność. Pisma obrazkowe, wyrazowe, sylabowe, alfabetyczne. Piktogramy. Konstrukcja liter. Wersaliki, kapitaliki, ligatury, abrewiatury, pisanki. Krój, odmiana, stopień, linie pisma. Zastosowanie pism jedno i dwuelementowych. Rozpoznawanie i dobieranie pism oraz układów graficznych. Struktura tekstu: akapit, wiersz, linijka, interlinia, inicjał, światła, winieta, marginalium, pagina. Złote zasady kompozycji publikacji. 

Barwa i rastry, czyli patrzymy na wydruki przez lupę poligraficzną. Światło. Barwa czy kolor? Modele barw. Przestrzenie barw. Ekran a druk. Rastry i ich parametry. Zastosowanie wiedzy o barwach i rastrowaniu. 

Redakcja techniczna: Od autora do czytelnika. Redakcja, składanie, łamanie, impozycja. ISBN, ISSN, Copyright by. Dokumenty i materiały wydawnicze. Arkusz autorski, wydawniczy, drukarski. Elementy arkusza i stronicy. Reguły czytelności publikacji np. zasada rytmu i kontrastu. Wyróżnienia.  Kolumna, łam, szpalta, spady. Formaty. Środek optyczny. Użytek i nieużytek. Schematy rozmieszczania ilustracji. Adiustacja. Zasady składania tekstów prostych i utrudnionych. Skróty, skrótowce, tabele, schematy. Redagowanie  i składanie tytułów. Zasady wykonywania profesjonalnych korekt i współpracy z autorem. Technologia prawidłowego łamania publikacji.

Materiałoznawstwo poligraficzne

Materiały: Podział materiałów warunkiem ich pełnego wykorzystania. Ćwiczenia w czerpaniu papieru i wytwarzaniu lakowych pieczęci jako pomysł na druki artystyczne i luksusowe. Papier: Produkcja, właściwości, zastosowanie. Jak powstają znaki wodne, zdobienia, zabezpieczenia przed fałszowaniem? Jaki wpływ ma oferta producentów na realizację publikacji. Do czego służy wiedza o gramaturze, kierunku układu włókien? Czym się różni papier recyklingowy od ekologicznego? Przegląd podłoży pozapapierniczych. Rozpoznawanie i dobór do konkretnego zamówienia. Farby: Składniki, produkcja, podział, oferta producentów. Utrwalanie się farb na podłożu. Farby do mojego zamówienia np. offsetowe, fleksograficzne, sitodrukowe, fluorescencyjne, pachnące, zdrapkowe. Materiały finishingowe: Co wybrać do realizacji projektu? Materiały stanowiące okładkę, pomocnicze i inne. Jeśli łączenie to jakie kleje, druty, nici, nity? Materiały do konstrukcji okładki twardej, miękkiej oraz bloku książkowego. Materiały introligatorskie do zdobienia i zabezpieczania przed fałszowaniem. Profesjonalna ocena techniczna pro-duktu finalnego.

Programy graficzne Adobe:  Photoshop, Illustrator, InDesign

1. Basic: Photoshop – interface, obszar pracy, palety, narzędzia, selekcja, maska, warstwy, retusz, korekcja zdjęć, ustawianie koloru, profile ICC. Illustrator – interface, ustawienia, obszar roboczy, tryby pracy, linie pomocnicze, rysowanie obiektów, praca z kolorem, przekształcenia, wektoryzacja, edytowanie tekstu. InDesign – interface, palety, ramka, obszar roboczy, formaty publikacji, praca z tekstem, style, praca z kolorem i grafiką. 

2. Edycja materiałów reklamowych: Z otrzymanych materiałów tekstowych oraz ilustracyjnych przygotowanie plików typu: ulotka informacyjna, metki, naklejki na produkty, szyld lub baner outdoorowy. PDF interaktywny. Praca z Mockupami.

3. Projektowanie własnej identyfikacji wizualnej: Zasady projektowania, analiza graficzna wybranych prac graficznych. Założenia projektowe. Zaprojektowanie i wykonanie własnego podstawowego pakietu identyfikacyjnego, czyli logotypu, wizytówki oraz jednostronnej lub dwustronnej ulotki. Mockupy.

4. Edycja dzieł: książek, broszur, katalogów. Generowanie okładki miękkiej  i twardej. Grafika wnętrza książki. Strony tytułowe. Strony tekstowe z tytułami  i ilustracjami. Strony końcowe. Światła i wyróżnienia. Paginy. Spisy treści, notki. Specyfika beletrystyki, dramatu, poezji, katalogów.

5. Edycja opakowań: Opakowanie jako ochrona oraz reklama produktu. Przygotowanie etykiety. Konstrukcja opakowań pudełkowych. Wykrojniki. Rozpoznawanie przez grafika wymagań technicznych drukarni. Wykorzystanie Photoshopa, Illustratora i InDesigna do przygotowania plików dla: off-setu, sitodruku, flekso, hot-printu. Opakowania kartonowe typu pudełkowego  z okienkami, perforacją, złoceniem, tłoczeniem. Pliki finalne.

6. Wiedza o barwie i pliki do druku: Subiektywne postrzeganie barw. Reprodukcja barwy. Norma ISO. Standaryzacja w druku offsetowym. Profile ICC. CMYK, RGB. Limity farby, budowanie czerni. PANTONE. Kalibracja urządzeń. Mierzenie barwy. Proofy koloru. Przygotowanie plików do drukowania. Identyfikacja i eliminacja błędów powstałych w DTP. Weryfikacja formatu publikacji i boxów. Formaty nietypowe. Pole zadruku a format papieru i format kolumny. Marginesy, spady. Podgląd rozbarwień. Inspekcja finalna plików. 

7. Próba pracy dla klienta: Ćwiczenia przygotowujące do wykonania plików konkretnych produktów poligraficznych. Sprawdzian wykonania produkcyjnego wybranej publikacji.

Poligraficzne techniki drukowania i finishingu

Press i postpress: Spektrum technik i technologii poligraficznych, czyli jaką wiedzą grafik może zaimponować klientowi lub pracodawcy? Forma a matryca. Czy można drukować bez formy? Technika offsetowa jako dominująca a techniki cyfrowe, w tym wielkoformatowe i szerokoformatowe. Techniki dopełniające: wklęsłodruk, sitodruk, fleksografia. Techniki uzupełniające: tampondruk, sublimacja, hot-print. Introligatorstwo artystyczne, rzemieślnicze i przemysłowe a finishing. Wirtualne wizyty w drukarniach poszczególnych technik. Rozpoznawanie tego, co oferują drukarnie na podstawie informacji na ich www. Jak skierować do drukarni prośbę o wycenę zamówienia i zrozumieć odpowiedź?

Techniki i technologie: Charakterystyka i rozróżnianie form drukowych w poszczególnych technikach przemysłowych – zobacz, dotknij, zapamiętaj wykorzystaj w pracy. Co o parku maszynowym drukarni powinien wiedzieć grafik DTP? Jak rozmawiać z drukarzem? Budowa i zasady działania maszyn drukujących. Jakimi technikami i dlaczego właśnie takimi drukarnia wykona twoje zlecenie? Specyfika drukowania cyfrowego, możliwości i ograniczenia. Park maszynowy introligatorni przemysłowej.

Warsztaty finishingu: Polegają na samodzielnym zrealizowaniu wybranych operacji introligatorskich. W ramach ćwiczeń wykonamy: liczenie, stosowa-nie, kompletowanie wkładu, cięcie, bigowanie, klejenie, bindowanie, lamino-wanie, zaokrąglanie narożników, szycie drutem na sztych, szycie drutem przez rozkładówkę, łączenie nitem i tasiemkami. Powstaną realne oprawy.

Autorski projekt publikacji książkowej + budowa własnego portfolio

Samodzielne przygotowanie do druku publikacji dziełowej np. katalogu reklamowego, bajki, podręcznika, pamiętnika, poezji, dramatu, albumu, fotobooka.

Obligatoryjne konsultacje indywidualne. Koncepcja, typografia, redakcja, DTP, korekta, kosztorys, zamówienie w drukarni, wydruk, ocena egzemplarza sygnalnego. 

Portfolio jest kompilacją własnych osiągnięć oraz plików wykonanych pod-czas kolejnych zajęć kursowych. Można też do niego włączyć inne, korzystne dla siebie prace. 

Na odrębnym pokazie, praca końcowa wraz z portfolio jest prezentowana, recenzowana i oceniana.

Prace uczestników kursów

Opinie uczestników

Pełny zestaw opinii znajduje się na Google oraz Facebooku

5/5
Zdecydowanie polecam! Miałam przyjemność uczęszczać na zajęcia rocznego kursu grafiki DTP i była to naprawdę dobra inwestycja! Dużo przydatnej wiedzy przekazywanej w przystępny i ciekawy sposób; prowadzący - praktycy, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i cennymi wskazówkami, (możliwość konsultacji z prowadzącymi również poza zajęciami). Pomino trybu online, ze względu na pandemię, utrzymywany był wysoki poziom zajęć. Doskonała organizacja - wszystkie ważne informacje były na bieżąco przekazywane w sposób bardzo wyczerpujacy. Na koniec projekt dyplomowy, przy realizacji którego można było wykorzystać całą zdobytą wiedzę. Zwieńczeniem nauki jest piękny dyplom ze szczególowym wykazem przerobionego materiału - w j.polskim i angielskim.
Małgorzata W.
Absolwentka
5/5
Polecam! Wszyscy wykładowcy przekazują wiedzę opartą na wielu latach pracy w zawodzie, więc jest to bardzo przydatna, praktyczna wiedzą którą ciężko znaleźć w podręcznikach, oparta na dużym doświadczeniu.
Maria A.
Absolwentka
5/5
Kiedy po latach pracy z grafiką i słowem chciałam zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje m.in. z obszaru DTP, wiedziałam, że wybór powinien paść na Publishing School. Z ogromną satysfakcją przyznaję, że jestem absolwentką dwusemestralnego kursu grafika DTP 2021. Był on odpowiedzią na moje potrzeby: * położenie nacisku na kwestie techniczne (nie tylko kreację), * praca w małej grupie (12 słuchaczy na roku), * komfortowa nauka w trybie zdalnym lub hybrydowo, * prowadzący – wieloletni praktycy w większości z ogromną wiedzą, którą potrafili przekazać słuchaczom, * wysokie wymagania, * ogromne zaangażowanie i profesjonalizm ze strony kluczowych pedagogów i dyrekcji. Z pełnym przekonaniem polecam naukę w Publishing School tym, którzy wiążą swoją przyszłość z grafiką komputerową lub branżą pokrewną.
Patrycja S.
Absolwentka

Prowadzący zajęcia

mgr Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Dyrektor “Publishing School” w Krakowie od początku jej istnienia.

Wykładowca przedmiotów: Redakcja techniczna, Materiałoznawstwo poligraficzne, Marketing małej firmy, Copywriting i korekta publikacji.

Wykształcenie: technik poligraf, mgr ekonomii o spec. organizacja i zarządzanie AE Kraków, absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogicznego, studia podyplomowe w SGH w Warszawie spec. marketing usług poligraficznych, spec. nauczycielska z przedmiotów poligraficznych nadana przez ODN Warszawa, studia podyplomowe: Edukator Nowej Szkoły Zawodowej – KOWEZiU Warszawa, nauczyciel dyplomowany przedmiotów poligraficznych i ekonomicznych.

Poprzednie doświadczenia zawodowe: praca w wydawnictwie prasowym (trzy lata), wieloletnia praca nauczyciela przedmiotów poligraficznych w Technikum Poligraficznym w Krakowie, doradca metodyczny nauczycieli szkół zawodowych w Krakowie (11 lat).

Obecne dodatkowe zadania: wykładowca przedmiotu “2D materiały i procesy wytwarzania” na ASP w Krakowie.

mgr Grzegorz Bobulski

Artysta grafik, poligraf, grafik DTP

Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – projektowanie i edycja akcydensów.

Wykształcenie: artysta grafik, ASP w Krakowie, grafik DTP, certyfikat “Dyplomowany operator DTP i wykładowca prepress w Apple Poland”.

Wykonywana praca: nauczyciel dyplomowany w średniej szkole plastycznej w Krakowie, realizacja własnych projektów graficznych.

tech. Tomasz Ługowski

Poligraf, trener z zakresu poligrafii

Wykładowca przedmiotu: Poligraficzne techniki drukowania.

Wykształcenie: technik poligraf o specjalności maszynowe techniki drukowania, absolwent Technikum Poligraficznego w Krakowie, studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wykonywana praca: od 1996 r. specjalista ds. szkoleń poligraficznych w drukarniach krakowskich, trener szkoleń z zakresu: przemysłowych technik drukowania, poligrafii dla wydawców, umiejętności interpersonalnych w Akademii Trenera.

mgr Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Wykładowca przedmiotów: Programy graficzne w poligrafii – edycja dzieła, Grafika 2D w reklamie, Korekta foto do druku.

Wykształcenie: mgr filologii rosyjskiej UJ, certyfikat “Dyplomowany operator DTP i wykładowca prepress w Apple Poland”, studia podyplomowe z nauczania informatyki AGH, wieloletnia praktyka operatora DTP i redaktora technicznego w Gazecie Krakowskiej i firmie akcydensowej.

Wykonywana praca: freelancer DTP, specjalista przygotowania do druku (tekst i foto) publikacji dziełowych, nauczyciel dyplomowany przedmiotów informatycznych w szkole średniej, egzaminator OKE dla przedmiotów informatycznych i języka rosyjskiego, egzaminator ECDL.

mgr inż. Jarosław Piskorz

Informatyk, grafik DTP

Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – edycja czasopism.

Wykształcenie: mgr inż. informatyki AGH.

Doświadczenie zawodowe: wieloletnia praca w gazetach i czasopismach (Tempo, Przegląd Sportowy, Gazeta Krakowska – Polska The Times, Dziennik Polski, Karnet, Przekrój)  w charakterze kolejno: grafika, operatora DTP, redaktora technicznego, informatyka.

Wykonywana praca: prowadzi własne studio graficzne JMP Design (www.jmpdesign.eu) zajmujące się projektowaniem grafiki użytkowej oraz reklamowej, a także składaniem czasopism i książek.

mgr inż. Karolina Słomka-Polonis

Grafik DTP, specjalista grafiki opakowań

mgr inż. Karolina Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – przygotowanie opakowań do druku.

Wykształcenie: inżynier AGH w Krakowie, absolwentka “Publishing School” kierunek poligraficzny.

Wykonywana praca: freelancer przygotowujący do druku projekty grafiki reklamy opakowaniowej dla drukarń fleksograficznych i offsetowych. 

tech. Jarosław Świtniewski

Poligraf, grafik DTP, spec. druku cyfrowego

Wykładowca przedmiotu: Poligraficzne techniki drukowania.

Wykształcenie: technik poligraf absolwent Technikum Poligraficznego w Krakowie, absolwent „Publishing School” kierunku projektowanie reklam.

Wykonywana praca: poprzednio projekty graficzne, redakcja, DTP, drukowanie cyfrowe, finishing, aktualnie specjalista znakowania materiałów reklamowych w Agencji Reklamowej Studio Siedem w Krakowie. 

Zobacz pozostałe kierunki

Grafika 3D

Wizualizacje i animacje 3D opanowały świat gier, filmów, architektury, sztuki, internetu. Grafik 3D uczestniczy w kreowaniu rzeczywistości. Czy to nie Twoje fascynacje?

Web design

Jeśli czegoś nie ma w internecie, nie istnieje. Podstawą internetowego życia jest mobilna, dobrze wypozycjonowana www. Web grafika, WordPress, HTML, CSS, UX – Startuj!

Grafika reklamowa

Pojedyncza reklama to przeszłość, prawie każdy potrafi ją zrobić. Teraźniejszość należy do kampanii reklamowych. A przyszłość? – Odkryj z nami swoją kreatywność!