Wystartował nabór na rok 2021/22. – Zapraszamy

Grafika reklamowa – informacje dla Ciebie

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony można dostarczyć do szkoły mailem.

Program na rok 2020/21

(w roku 2021/22 przewidujemy korektę zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy)

Przedmioty

Wszystkie zajęcia są praktyczne – komputerowe, ćwiczeniowe lub warsztatowe

Ilość godz. lekcyjnych

Kreatywność

Słownik pojęć reklamowych, trening kreatywności reklamowej

12

Warsztaty copywritingu

18

Praca accounta i copywritera w agencji reklamowej

24

Warsztaty marketingowe

12

Marketing internetowy w praktyce

12

komputery

Grafika komputerowa w reklamie 

Photoshop, Illustrator, InDesign


Moduły: Basic (Ph + Ill + InD), drobne druki reklamowe, katalogi reklamowe do druku, grafika do mediów cyfrowych, identyfikacja własna, grafika reklamowa na opakowaniach, barwa i generowanie plików, próba pracy dla klienta

120

komputery

Poligrafia na usługach reklamy

Typografia, redakcja, techniki i technologie drukowania, materiały podłożowe do produkcji reklam POS

18

Projektowanie i realizacja autorskiej kampanii reklamowej + budowa własnego portfolio

  • Konsultacje indywidualne (5 godz.)
  • Praca własna nad projektem (75 godz.)
  • Prezentacja projektów (4 godz.)

84

Razem:

  • Zajęć lekcyjnych z nauczycielami 225 godz. 
  • Praca własna 75 godz.

300

Po ukończeniu kursu grafika reklamowa Absolwent powinien umieć

Perspektywy pracy i typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce “Oferty pracy”

Prace słuchaczy

Kampania zrealizowana w ramach pracy dyplomowej. Autor: Bartosz Sobkowiak – absolwent 2019/20

Autor: Łukasz Okarmus – absolwent 2019/20 

Kampania zrealizowana w ramach pracy dyplomowej. Autor: Łukasz Okarmus – absolwent 2019/20

Wykładowcy

mgr Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Dyrektor “Publishing School” w Krakowie od początku jej istnienia.

Wykładowca przedmiotów: Redakcja techniczna, Materiałoznawstwo poligraficzne, Marketing małej firmy, Copywriting i korekta publikacji.

Wykształcenie: technik poligraf, mgr ekonomii o spec. organizacja i zarządzanie AE Kraków, absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogicznego, studia podyplomowe w SGH w Warszawie spec. marketing usług poligraficznych, spec. nauczycielska z przedmiotów poligraficznych nadana przez ODN Warszawa, studia podyplomowe: Edukator Nowej Szkoły Zawodowej – KOWEZiU Warszawa, nauczyciel dyplomowany przedmiotów poligraficznych i ekonomicznych.

Poprzednie doświadczenia zawodowe: praca w wydawnictwie prasowym (trzy lata), wieloletnia praca nauczyciela przedmiotów poligraficznych w Technikum Poligraficznym w Krakowie, doradca metodyczny nauczycieli szkół zawodowych w Krakowie (11 lat).

Obecne dodatkowe zadania: wykładowca przedmiotu “2D materiały i procesy wytwarzania” na ASP w Krakowie.

mgr Grzegorz Bobulski

Artysta grafik, poligraf, grafik DTP

Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – projektowanie i edycja akcydensów.

Wykształcenie: artysta grafik, ASP w Krakowie, grafik DTP, certyfikat “Dyplomowany operator DTP i wykładowca prepress w Apple Poland”.

Wykonywana praca: nauczyciel dyplomowany w średniej szkole plastycznej w Krakowie, realizacja własnych projektów graficznych.

tech. Tomasz Ługowski

Poligraf, trener z zakresu poligrafii

Wykładowca przedmiotu: Poligraficzne techniki drukowania.

Wykształcenie: technik poligraf o specjalności maszynowe techniki drukowania, absolwent Technikum Poligraficznego w Krakowie, studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wykonywana praca: od 1996 r. specjalista ds. szkoleń poligraficznych w drukarniach krakowskich, trener szkoleń z zakresu: przemysłowych technik drukowania, poligrafii dla wydawców, umiejętności interpersonalnych w Akademii Trenera.

mgr Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Wykładowca przedmiotów: Programy graficzne w poligrafii – edycja dzieła, Grafika 2D w reklamie, Korekta foto do druku.

Wykształcenie: mgr filologii rosyjskiej UJ, certyfikat “Dyplomowany operator DTP i wykładowca prepress w Apple Poland”, studia podyplomowe z nauczania informatyki AGH, wieloletnia praktyka operatora DTP i redaktora technicznego w Gazecie Krakowskiej i firmie akcydensowej.

Wykonywana praca: freelancer DTP, specjalista przygotowania do druku (tekst i foto) publikacji dziełowych, nauczyciel dyplomowany przedmiotów informatycznych w szkole średniej, egzaminator OKE dla przedmiotów informatycznych i języka rosyjskiego, egzaminator ECDL.

mgr inż. Karolina Słomka-Polonis

Grafik DTP, specjalista grafiki opakowań

mgr inż. Karolina Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – przygotowanie opakowań do druku.

Wykształcenie: inżynier AGH w Krakowie, absolwentka “Publishing School” kierunek poligraficzny.

Wykonywana praca: freelancer przygotowujący do druku projekty grafiki reklamy opakowaniowej dla drukarń fleksograficznych i offsetowych. 

mgr Adrianna Such

Specjalista ATL, BTL, IT i copywriter

Wykładowca w systemie kursowym: Praca accounta i Praca copywritera.

Wykształcenie: absolwentka polonistyki UJ, studiów podyplomowych nauczania języka polskiego obcokrajowców UJ oraz slawistyki na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu.

Wykonywana praca: copywriter na stanowisku creative w VML Poland w Krakowie. Poprzednio wykonywana praca Account Executive w VML Poland oraz New Business Manager w Wow Now, ma na koncie zrealizowane kompleksowe projekty z zakresu ATL, BTL, IT oraz działań interaktywnych.

dr hab. Magda Szplit-Królikowska prof. UJK

Artysta grafik, specjalista animacji 2D

Wykładowca przedmiotów: Zasady ruchu w kadrze – storyboardy i animatic, Techniki plastyczne.

Wykształcenie: magister pedagogiki z plastyką w Akademii Świętokrzyskiej, doktor sztuk plastycznych ze specjalnością grafika warsztatowa na UP w Krakowie, absolwentka “Publishing School” kierunek animacje komputerowe.

Wykonywana praca: freelancer grafiki 2D, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz UP w Krakowie. Laureatka szeregu międzynarodowych konkursów z zakresu artystycznej grafiki warsztatowej między innymi w Danii, Rumunii, Niemczech, Hiszpanii (Madryt), a ostatnio w 2015 r. w Japonii.

Zobacz pozostałe kierunki

Grafika 3D

Wizualizacje i animacje 3D opanowały świat gier, filmów, architektury, sztuki, internetu. Grafik 3D uczestniczy w kreowaniu rzeczywistości. Czy to nie Twoje fascynacje?

Web design

Jeśli czegoś nie ma w internecie, nie istnieje. Podstawą internetowego życia jest mobilna, dobrze wypozycjonowana www. Web grafika, WordPress, HTML, CSS, UX – Startuj!

Poligrafia DTP

Wydrukować można wszystko na wszystkim, ale tylko wtedy, kiedy perfekcyjnie pod względem typograficznym i technicznym przygotujesz pliki – Tego właśnie uczymy!