Trwa nabór na rok 2021/22. – Zapraszamy

Grafika reklamowa – informacje dla Ciebie

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony proszę przesłać mailem na krystyna@publishingschool.pl

Sprawdź co już wiesz o grafice reklamowej

Program na rok 2021/22

Przedmioty

Wszystkie zajęcia są praktyczne – komputerowe, ćwiczeniowe lub warsztatowe

Ilość godz. lekcyjnych

Kreatywność

Słownik pojęć reklamowych, trening kreatywności reklamowej

12

Warsztaty copywritingu

18

Praca accounta i copywritera w agencji reklamowej

Moduł I. Praca accounta (12 godz.)

Moduł II. Praca copywritera (12 godz.)

24

Warsztaty marketingowe

12

Marketing internetowy w praktyce

12

komputery

Grafika komputerowa w reklamie 

Photoshop, Illustrator, InDesign


Moduły: Basic (Ph + Ill + InD), drobne druki reklamowe, katalogi reklamowe do druku, grafika do mediów cyfrowych, identyfikacja własna, grafika reklamowa na opakowaniach, wiedza o barwie i generowanie plików, próba pracy dla klienta

120

komputery

Poligrafia na usługach reklamy

Typografia, redakcja, techniki i technologie drukowania, materiały podłożowe do produkcji reklam POS

18

Projektowanie i realizacja autorskiej kampanii reklamowej + budowa własnego portfolio

  • Konsultacje indywidualne i grupowe: merytoryczne, typograficzne, marketingowe oraz korekty (9 godz.)
  • Praca własna pod nadzorem prowadzącej projekt (70 godz.)
  • Prezentacja otwarta i recenzje ukończonych projektów (5 godz.)

84

Razem

300

(w tym 230 godz. zajęć z nauczycielami)

Po ukończeniu kursu grafika reklamowa Absolwent powinien umieć

Perspektywy pracy i typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce “Oferty pracy”

Szczegółowy program

Kreatywność: Słownik pojęć reklamowych i trening kreatywności reklamowej

Przedstawiamy się, czy to jest trudne? Cechy postawy twórczej. Diagnozujemy je u siebie. Pojęcia kluczowe dla kreacji reklamowej. Ćwiczymy twórczą ekspresję. Trenujemy rozwiązywanie problemów. Ćwiczymy myślenie kombinacyjne i łączenie idei. Tworzymy łańcuchy skojarzeń. Ćwiczymy kreatywne przedstawianie świata przy pomocy fotografii nieoczywistej. Jak funkcjonuje dział kreacji w agencji reklamowej? Bibliografia dla kreatywnych: czego, kiedy i jak się uczyć? Jak korzystać z wydarzeń i eventów reklamowych?

Warsztaty copywritingu

Jak wykorzystać złote zasady komunikatu copywritingowego? Tekst i jego elementy. Webwriting, a tekst do druku. Budujemy własne start-upowe portfolio. Jak na nie popatrzy pracodawca? Tworzymy drobne formy tekstowe między innymi: skracanie tekstu źródłowego, informacja „O mnie“, wyliczenia, oferty, pytania do wywiadu reklamowego, tytuły i podpisy pod ilustracje o zmiennym zabarwieniu emocjonalnym. Budujemy teksty preclowe. Taktyka komunikatu. Jak skutecznie odpowiadać na maile, zwłaszcza z reklamacjami? Zamiana tekstu na tabelę i odwrotnie. Korekta. Ćwiczenia w kreowaniu haseł i sloganów. Krótkie teksty poradnikowe. Propozycje treści i układu graficznego ulotek. Pisanie tekstów maxi: artykułu sponsorowanego, przykładowych scenariuszy spotów reklamowych i storytellingów.

Praca w agencji reklamowej

Moduł I. Praca accounta

Moduł II. Praca copywritera

Praca accounta: Struktura agencji reklamowej. Kto za co odpowiada? Zadania accounta i współpraca z project managerem. Small talk z klientem, czyli decydujące 5 minut. O slangu marketingowym. Jak budować trwałe relacje z klientem? Jak sobie radzić z krytyką, jak na nią reagować? Jak przekonać klienta? Przygotowanie profesjonalnej prezentacji sprzedażowej. Przetargi i ich kosztorysowanie. Tworzenie harmonogramu pracy. Kodeks dobrego accounta.

Praca copywritera: Zakres zadań i odpowiedzialności copywritera w agencji. Jak działa copywriter freelancer? Projektowanie tekstów do ulotek i mailingu. Projektowanie postów na Social Media. Tworzenie prezentacji kreatywnej. Przykłady zleceń dla copywritera. Stopień trudności zleceń. Narzędzia niezbędne w pracy copywritera i ich efektywne wykorzystanie, czyli zróbmy coś konkretnego, spróbujmy to sprzedać. Tworzenie briefu kreatywnego.

Warsztaty marketingowe

Ekonomiczny elementarz. Rynek dóbr i usług a rynek pracy. Koncepcje marketingowe, czyli jak firma osiąga zysk? Produkt, dystrybucja, cena, promocja. Inne przydatne w znalezieniu pracy lub klienta analizy marketingowe: SWOT, AIDA, 4xP. Budujemy produkt, również ten, który jako pracownik sprzedamy pracodawcy. Zrozumieć pracodawcę lub jak nim być? Marketingowe strategie firm. Czym się różnią strategie: liderów, firm agresywnych, firm spokojnych od użytkowników niszy rynkowej? Czym jest a czym nie jest kampania reklamowa? Jak ją zbudować? Cel, rodzaj, grupy docelowe, budżet, timeline, wybór mediów, mierniki skuteczności kampanii. Konstruowanie marketingowego planu startupowego dla własnej małej firmy, freelansu lub projektu.

Marketing internetowy w praktyce

Marketing internetowy i jego rodzaje. W jakich okolicznościach ma przewagę nad tradycyjnym? Modele dochodowe w reklamie internetowej: CPC, CPM, CPV, CPA. Reklama banerowa obecnie i w przyszłości. Warsztat tworzenia banerów internetowych. Internetowe katalogi firm. Portale ogłoszeniowe, skuteczne, czy nie? Jak marketing internetowy sprawdza się w czasie epidemii? SEO a SEM. Email i sms marketing – porady praktyczne. Warsztat tworzenia Native Ads. Social media marketing: FB, LinkedIn, Twitter. Skuteczność video marketingu na YouTube, Instagramie. Czym jest content marketing i jak go realizować?

Grafika komputerowa w reklamie (Photoshop, Illustrator, InDesign)

Photoshop: interface, obszar pracy, palety, narzędzia, selekcja, maska, warstwy, retusz, korekcja zdjęć, ustawianie koloru, profile ICC. Illustrator: interface, ustawienia, obszar roboczy, tryby pracy, linie pomocnicze, rysowanie obiektów, praca z kolorem, przekształcenia, wektoryzacja, edytowanie tekstu. InDesign: interface, palety, ramka, obszar roboczy, formaty publikacji, praca z tekstem, style, praca z kolorem i grafiką.

Drobne druki reklamowe: edytowanie wizytówki, ulotki, ogłoszenia, plakatu. Mockupy. Katalogi reklamowe do druku: okładka miękka i twarda katalogu, strony tytułowe, strony tekstowe, spis treści.

Grafika do mediów cyfrowych: przygotowanie statycznych plików ilustracyjno-tekstowych na Instagram, FB, www, proste animacje internetowe z poziomu Photoshop.

Identyfikacja własna: Projektowanie własnego logotypu, wizytówki, jednostronnej ulotki autoprezentacyjnej. Praca z mockupami. Grafika reklamowa na opakowaniach: etykieta, metka, naklejka, pudełko z użyciem wykrojnika.

Wiedza o barwie i generowanie plików: ustawianie profili, wybór modeli barwnych w programach graficznych, budowa czerni, kolory dodatkowe, PANTONE, podgląd rozbarwień, formaty plików finalnych, ustawienia PDF, PDF interaktywny.

Próba pracy dla klienta: Ćwiczenia przygotowujące do wykonywania konkretnych produktów. Realizacja pakietu reklamowego do kampanii klienta.

Poligrafia na usługach reklamy

Typografia, redakcja, techniki i technologie drukowania, materiały podłożowe do produkcji reklam POS

Prepress, press, postpress. Typografia w reklamie. Jak środki wyrazu typograficznego, w tym pismo i układ graficzny budują publikację reklamową. Zasady składania, wykonywania korekt i łamania publikacji. Techniki i technologie drukowania. Materiały do POS: podłoża, farby, materiały zdobnicze i zabezpieczające przed fałszowaniem marki. Rozróżnianie materiałów, dobieranie ich pod względem właściwości, efektu i kosztu do naszej realizacji. Wybór drukarni, techniki oraz technologii do wymagań projektu. Kierowanie zamówienia do drukarni. Kontrola wydruków finalnych.

Projektowanie i realizacja autorskiej kampanii reklamowej + budowa własnego portfolio

Praca końcowa polega na wykreowaniu, przygotowaniu i zrealizowaniu ustawionych na timeline działań promocyjnych dla konkretnej firmy, osoby lub grupy społecznej.

Portfolio jest kompilacją własnych osiągnięć oraz plików wykonanych podczas kolejnych zajęć kursowych, łącznie z kampanią reklamową. Można też do niego włączyć inne, korzystne dla siebie prace.

Na koniec, na odrębnym pokazie, kampania reklamowa wraz z portfolio jest prezentowana, recenzowana i oceniana.

Prace uczestników kursów

Kampania zrealizowana w ramach pracy dyplomowej. Autor: Bartosz Sobkowiak – absolwent 2019/20

Autor: Łukasz Okarmus – absolwent 2019/20 

Kampania zrealizowana w ramach pracy dyplomowej. Autor: Łukasz Okarmus – absolwent 2019/20

Opinie uczestników

Pełny zestaw opinii znajduje się na Google oraz Facebooku

5/5
Szkoła, która przygotowała mnie do obecnego zawodu! Polecam z całego serca! Dużo praktyki, dużo wiedzy, ale... wiedzy rzeczywiście przydatnej!
Natalia S.
Absolwentka
5/5
Zdobyłam dużo wiedzy nie tylko z programów graficznych, ale z marketingu, copywritingu, poligrafii! Kadra jest świetna, bardzo pomocna i miła. Polecam gorąco!
Ewa P.
Absolwentka
5/5
Trzeba mocno popracować, ale potem są efekty w postaci portfolio i pracy dyplomowej - kampanii reklamowej, którą przygotowujemy realnemu Klientowi. Tak, że to ma sens.
Łukasz O.
Absolwentka

Prowadzący zajęcia

mgr Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Dyrektor “Publishing School” w Krakowie od początku jej istnienia.

Wykładowca przedmiotów: Redakcja techniczna, Materiałoznawstwo poligraficzne, Marketing małej firmy, Copywriting i korekta publikacji.

Wykształcenie: technik poligraf, mgr ekonomii o spec. organizacja i zarządzanie AE Kraków, absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogicznego, studia podyplomowe w SGH w Warszawie spec. marketing usług poligraficznych, spec. nauczycielska z przedmiotów poligraficznych nadana przez ODN Warszawa, studia podyplomowe: Edukator Nowej Szkoły Zawodowej – KOWEZiU Warszawa, nauczyciel dyplomowany przedmiotów poligraficznych i ekonomicznych.

Poprzednie doświadczenia zawodowe: praca w wydawnictwie prasowym (trzy lata), wieloletnia praca nauczyciela przedmiotów poligraficznych w Technikum Poligraficznym w Krakowie, doradca metodyczny nauczycieli szkół zawodowych w Krakowie (11 lat).

Obecne dodatkowe zadania: wykładowca przedmiotu “2D materiały i procesy wytwarzania” na ASP w Krakowie.

mgr Grzegorz Bobulski

Artysta grafik, poligraf, grafik DTP

Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – projektowanie i edycja akcydensów.

Wykształcenie: artysta grafik, ASP w Krakowie, grafik DTP, certyfikat “Dyplomowany operator DTP i wykładowca prepress w Apple Poland”.

Wykonywana praca: nauczyciel dyplomowany w średniej szkole plastycznej w Krakowie, realizacja własnych projektów graficznych.

mgr Kamila Klimczak

Digital manager

Wykładowca przedmiotu: Marketing internetowy w praktyce.

Wykształcenie: mgr teatrologii UJ, absolwentka zarządzania reklamą UJ oraz studentka psychologii SWPS w Katowicach.

Wykonywana praca: digital managerka w agencji reklamowej Brainbox w Krakowie. Współpracowała ze znanymi, międzynarodowymi markami. Realizowała digitalowe kampanie wizerunkowe i performance dla branż technologicznych, FMCG, modowych czy związanych z kulturą.

tech. Tomasz Ługowski

Poligraf, trener z zakresu poligrafii

Wykładowca przedmiotu: Poligraficzne techniki drukowania.

Wykształcenie: technik poligraf o specjalności maszynowe techniki drukowania, absolwent Technikum Poligraficznego w Krakowie, studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie.

Wykonywana praca: od 1996 r. specjalista ds. szkoleń poligraficznych w drukarniach krakowskich, trener szkoleń z zakresu: przemysłowych technik drukowania, poligrafii dla wydawców, umiejętności interpersonalnych w Akademii Trenera.

mgr Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Wykładowca przedmiotów: Programy graficzne w poligrafii – edycja dzieła, Grafika 2D w reklamie, Korekta foto do druku.

Wykształcenie: mgr filologii rosyjskiej UJ, certyfikat “Dyplomowany operator DTP i wykładowca prepress w Apple Poland”, studia podyplomowe z nauczania informatyki AGH, wieloletnia praktyka operatora DTP i redaktora technicznego w Gazecie Krakowskiej i firmie akcydensowej.

Wykonywana praca: freelancer DTP, specjalista przygotowania do druku (tekst i foto) publikacji dziełowych, nauczyciel dyplomowany przedmiotów informatycznych w szkole średniej, egzaminator OKE dla przedmiotów informatycznych i języka rosyjskiego, egzaminator ECDL.

mgr inż. Karolina Słomka-Polonis

Grafik DTP, specjalista grafiki opakowań

mgr inż. Karolina Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – przygotowanie opakowań do druku.

Wykształcenie: inżynier AGH w Krakowie, absolwentka “Publishing School” kierunek poligraficzny.

Wykonywana praca: freelancer przygotowujący do druku projekty grafiki reklamy opakowaniowej dla drukarń fleksograficznych i offsetowych. 

mgr Adrianna Such

Specjalista ATL, BTL, IT i copywriter

Wykładowca w systemie kursowym: Praca accounta i Praca copywritera.

Wykształcenie: absolwentka polonistyki UJ, studiów podyplomowych nauczania języka polskiego obcokrajowców UJ oraz slawistyki na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu.

Wykonywana praca: copywriter na stanowisku creative w VML Poland w Krakowie. Poprzednio wykonywana praca Account Executive w VML Poland oraz New Business Manager w Wow Now, ma na koncie zrealizowane kompleksowe projekty z zakresu ATL, BTL, IT oraz działań interaktywnych.

dr hab. Magda Szplit-Królikowska prof. UJK

Artysta grafik, specjalista animacji 2D

Wykładowca przedmiotów: Zasady ruchu w kadrze – storyboardy i animatic, Techniki plastyczne.

Wykształcenie: magister pedagogiki z plastyką w Akademii Świętokrzyskiej, doktor sztuk plastycznych ze specjalnością grafika warsztatowa na UP w Krakowie, absolwentka “Publishing School” kierunek animacje komputerowe.

Wykonywana praca: freelancer grafiki 2D, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz UP w Krakowie. Laureatka szeregu międzynarodowych konkursów z zakresu artystycznej grafiki warsztatowej między innymi w Danii, Rumunii, Niemczech, Hiszpanii (Madryt), a ostatnio w 2015 r. w Japonii.

Mariusz Zaniewski

Account manager

Wykładowca przedmiotu: Praca accounta.

Wykształcenie: finalizuje studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie ze specjalizacją Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem.

Wykonywana praca: account manager w agencji reklamowej Brainbox, posiada doświadczenie w prowadzeniu zintegrowanych projektów marketingowych z zakresu ATL, BTL, trade, digital oraz packaging. 

Zobacz pozostałe kierunki

Grafika 3D

Wizualizacje i animacje 3D opanowały świat gier, filmów, architektury, sztuki, internetu. Grafik 3D uczestniczy w kreowaniu rzeczywistości. Czy to nie Twoje fascynacje?

Web design

Jeśli czegoś nie ma w internecie, nie istnieje. Podstawą internetowego życia jest mobilna, dobrze wypozycjonowana www. Web grafika, WordPress, HTML, CSS, UX – Startuj!

Poligrafia DTP

Wydrukować można wszystko na wszystkim, ale tylko wtedy, kiedy perfekcyjnie pod względem typograficznym i technicznym przygotujesz pliki – Tego właśnie uczymy!