Publishing School w Krakowie

Poligrafia DTP

Siedziba szkoły
31-572 Kraków, ul. Kosynierów 15B

Czego uczymy grafików poligraficznych DTP?

grafik komputerowy DTP, nr 216601 w Klasyfikacji Zawodów, specjalność: grafika poligraficzna

W roku 2017/2018 położymy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego. Zapytaj o...


Przedmioty
Ilość godz. lekcyjnych
Projektowanie publikacji
Moduł   I. Inauguracja i podstawy poligrafii (6 godz.)
Moduł  II. DTP i reprodukcja barw (4 godz.)
Moduł III. Redakcja graficzna, pismo i typografia (9 godz.)
Moduł IV. Redakcja techniczna (23 godz.)
42
Programy graficzne z pakietu Adobe na Mac
Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat (Moduły: nauka pracy w programach, projektowanie własnej identyfikacji wizualnej, edycja dzieła, edycja czasopisma, zarządzanie barwą, PDF, edycja opakowania, przygotowanie plików do druku)
178
Poligraficzne techniki drukowania
Moduł  I. Press i postpress (15 godz.)
Moduł II. Wizyty w firmach poligraficznych (14 godz.), warsztaty "małej poligrafii" (3 godz.)
32
Materiałoznawstwo poligraficzne
(w tym 2 godz. warsztaty czerpania papieru)
15
Projekt poligraficzny dyplomowy + budowanie własnego portfolio 
polegający na przygotowaniu publikacji do druku:
obligatoryjne  konsultacje indywidualne (8 godz.) oraz praca własna (55 godz.)
63
Razem:
– zajęcia lekcyjne z nauczycielami 275 godz. 
– praca własna 55 godz.
330

Formularz zgłoszeniowy 2017/18 poligrafia Formularz zgłoszeniowy 2017/18 poligrafia (102 KB)

Po ukończeniu grafiki poligraficznej DTP Absolwent powinien umieć

 • przyjąć zamówienie od klienta i dokonać stosownych uzgodnień technicznych
 • dobrać konieczne do realizacji pracy materiały poligraficzne
 • zaprojektować szatę graficzną typowej publikacji: format, układ graficzny, światła, pismo
 • dobrać materiał ilustracyjny, wykonać makiety techniczne, zaadiustować
 • posługiwać się sprawnie komputerami Mac oaz programami Adobe CS5.5: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat
 • wyskładać tekst, dokonać obróbki graficznej materiału ilustracyjnego w programach graficznych
 • nanieść korektę przy pomocy znaków korektorskich i usunąć błędy
 • sporządzić poprawnie pliki i przesłać je do druku, ocenić jakość odbitek
 • obsługiwać typowe urządzenia do drukowania cyfrowego i proofingu i wykonywać drobne usługi poligraficzne
 • współpracować z drukarnią w trakcie realizacji druku i prac introligatorskich

Perspektywy pracy i  typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce Oferty pracy

 • grafik poligraficzny DTP
 • konsultant z zakresu prepress w działach technologicznych, zamówień i kontaktu z klientem
 • projektant typowych publikacji
 • redaktor techniczny lub korektor
 • operator urządzeń do drukowania cyfrowego i proofingu
 • realizator drobnych usług poligraficznych tzw. "mała poligrafia"
 • freelancer lub właściciel małej firmy graficznej

  

Koszt nauki dla kierunku grafika poligraficzna DTP w roku 2017/2018
• wpisowe 460 zł + czesne 10 transz po 500 zł, łącznie 5.460 zł (czyli po 19.85 zł za godzinę lekcyjną nauki z nauczycielem)

Uwaga: Wpis Publishing School do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (nr 2.12/00177/2016) pozwala słuchaczom bezrobotnym i pracującym ubiegać się w WUP o refundację kosztów nauki w szkole i na kursach. 

Absolwenci Publishing School studiujący u nas kolejny kierunek korzystają z jednorazowej zniżki w wysokości 300 zł, odliczanej od pierwszej transzy czesnego.

Słuchacze w większości korzystają z indywidualnych refundacji kosztów nauki poprzez: zwrot kosztów przez swoich pracodawców w całości lub umówionej z pracodawcą części, pokrycie kosztów nauki przez PFRON, Urząd Pracy lub MOPS. Dla uczęszczających do szkoły właścicieli firm czesne stanowi koszt prowadzenia ich działalności gospodarczej.

Film: "Przebudzenie miasta"


Autor: Krzysztof Trąba – słuchacz 2015/16 (ćwiczenie zaliczeniowe)


Wykładowcy

Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Grzegorz Bobulski

Artysta grafik, poligraf, grafik DTP

Mirosław Klotzer

Grafik DTP, konsultant DTP i prepress

Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Jarosław Piskorz

Informatyk, grafik DTP

Karolina Słomka-Polonis

Grafik DTP, specjalista grafiki opakowań

Jarosław Świtniewski

Poligraf, grafik DTP, spec. druku cyfrowego

Maria Widawska

Inżynier poligraf

Czy wiesz, że:

“Gwiazdy, trudne dzieci, dojne krowy, psy, to nie komplementy ani słowa obraźliwe. – To elementy poważnego marketingu każdej, szczególnie małej firmy. Aby mogła przetrwać musi ustalić: co wytwarzać, w co inwestować, co się opłaca. Jednym słowem musi stworzyć tzw. portfel własnych produktów. Każdy z czterech typów produktów jest inny i bardzo ważny. Na przykład dojne krowy to takie produkty, które systematycznie dostarczją firmie dość pewne zyski. Są życiodajne jak dojone codziennie mleko. Z nich można finasować gwazdy i trudne dzieci. Ale jak je pozyskać, ile ich ma być? A gdy już są, to co z psami? Ile ma być gwiazd, a ile trudnych dzieci? – No cóż, marketing w small businessie to wielka i przydatna wiedza. Uczymy jej w Publishing School.”
Zawartość portfela, K.N-Wawszczak - wykładowca Publishing School

Publishing School w liczbach

19 lat istnienia szkoły
średnio 300 godz. ćw. komp. na każdym kierunku
ponad 1070 fanów na facebook'u
ponad 1000 zadowolonych absolwentów
2280 wypitych kaw rocznie
2040 subskrybentów szkolnego newslettera
660 osób przeszkolonych na kursach specjalistycznych

Zobacz kierunek

Front-end development

Logiczne myślenie, średni angielski, trochę matematyki. To start do nauki budowania aplikacji internetowych. HTML, CSS, Framework, Java Script. – Zawód na topie!