Uczymy grafiki od 25 lat! – Minęło, jak jeden dzień!

Obecny 2023 rok jest dla nas szczególny. Obchodzimy już 25 urodziny! – Tak, krakowska „Publishing School” została założona tak dawno, w 1998 r. I od tamtej pory, nieprzerwanie przygotowuje do pracy kolejne pokolenia grafików.

Na przestrzeni lat kilkukrotnie lekkim zmianom ulegała nazwa szkoły. Rozszerzał się zakres nauczanych zagadnień, ewoluowały programy graficzne, „mądrzały” komputery, przybywało absolwentów… Nie będziemy się jednak rozpisywać o naszej historii.

Szkoła to przecież przede wszystkim ludzie. Chcemy więc z całego serca podziękować wszystkim, dzięki którym te 25 lat aktywności „Publishing School” było możliwe.

  • Absolwentom i aktualnym Słuchaczom za chęć do rozwoju, wzbogacania swoich zawodowych kompetencji, determinację w pokonywaniu trudności, aktywne wpływanie na rozwój własnej kariery.
  • Wykładowcom, którzy z dużym entuzjazmem i pasją dzielili się swoją wiedzą oraz umiejętnościami, cierpliwie towarzyszyli kolejnym pokoleniom słuchaczy w ich graficznym rozwoju.
  • Stałym pracownikom sekretariatu i księgowości za systematyczną, rzetelną i niezawodną codzienną pracę, zawsze pod presją czasu.
  • Sympatykom Szkoły za przepiękne słowa i pochwały, wyrażone osobiście, w mailach i w internetowych opiniach.
  • Dyrektor Krystynie N-Wawszczak, która dosłownie od pierwszych chwil funkcjonowania Szkoły jest tu obecna i we wszystkie dni tygodnia czuwa nad przygotowaniem i przebiegiem zajęć.

Serdecznie pozdrawiamy Was wszystkich, a szczególnie Absolwentów. – To dla nich istniejemy bo… Sukcesem „Publishing School” są sukcesy jej absolwentów!

tort