Sztuczna inteligencja – zagrożenie czy szansa dla grafików i IT?

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (SI) w ostatnich latach coraz bardziej integruje się z naszym codziennym życiem. Ale czy dynamiczny rozwój tej dziedziny zagraża miejscom pracy w branży graficznej i IT?

Od wielu lat, trochę w żartach a trochę na poważnie, mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas kiedyś całkiem zastąpi. „Żywy” pracownik nie będzie już potrzebny do sprawnego funkcjonowania w wielu firmach i przedsiębiorstwach. Dodatkowo napięcie podkręca to, że często naszą pierwszą reakcją na zmiany, nowe rozwiązania i technologie jest niepewność, a nawet lęk. To naturalna reakcja na to co nieznane. Musimy ocenić czy nie stanowi to dla nas zagrożenia.

Nie wydaje się jednak, aby całkowite wyeliminowanie pracy człowieka było możliwe. Przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.

Zacznijmy od omówienia dwóch wybranych obszarów, opartych na AI: niezwykle popularnego Chata GPT oraz nowego rozwiązania od Adobe – Firefly, czyli dodatku do programu Photoshop.

ChatGPT

Czym jest ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer)? To zaawansowany model językowy oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi generować tekst w sposób naturalny i spójny. Został stworzony przez OpenAI, amerykańską organizację badawczą założoną między innymi przez Elona Muska. Jej celem jest rozwijanie sztucznej inteligencji w sposób przystępny i bezpieczny dla ludzkości.

Chat GPT wykorzystuje potężną architekturę GPT-4 do analizy danych tekstowych, tworzenia odpowiedzi na pytania i prowadzenia płynnych, interaktywnych rozmów z użytkownikami. Analizuje i przetwarza ogromną ilość danych tekstowych. Model uczony jest na podstawie wielu różnych tekstów (artykułów, książek, stron internetowych), dzięki czemu zyskuje różnorodną wiedzę. Głównym mechanizmem jego działania jest tu tzw. “transformer”, który umożliwia efektywną analizę kontekstu i generowanie spójnych odpowiedzi, nawet na złożone pytania.

Z Chata GPT można korzystać bezpłatnie, choć w ograniczonym zakresie. Pełna funkcjonalność dostępna jest po wykupieniu subskrypcji. Umożliwia to m.in. dostęp do różnych rozszerzeń czy uzyskanie tzw. klucza API, dzięki czemu można zintegrować Chat GPT z różnymi aplikacjami (chatboty, asystenci wirtualni, platformy komunikacyjne).

Chat GPT może być używany jako narzędzie do automatycznej generacji tekstu, asystent wirtualny, czy wsparcie dla działów obsługi klienta. 

Samo korzystanie z Chata GPT nie jest skomplikowane. Wystarczy wprowadzić tekstowe zapytanie, a model w krótkim czasie wygeneruje odpowiedź. Prosta sprawa… a jednak nie do końca. Chat GPT nie dysponuje wszystkimi możliwymi informacjami znanymi ludzkości. Baza danych wykorzystywana przez ten model jest ograniczona. A to prowadzi do powstawania różnych błędów w generowanych tekstach. Twórczość Chata GPT wymaga więc weryfikacji przez człowieka. Najlepiej takiego, który posiada wiedzę w danym zakresie.

Adobe Firefly

Adobe Firefly to mechanizm kreatywnej generatywnej sztucznej inteligencji, który niedawno został dołączony do wersji beta w najnowszym Photoshopie. Daje możliwość dodawania, rozszerzania i usuwania treści na obrazach za pomocą prostych poleceń tekstowych. Wymaga to dosłownie kilku kliknięć, a efekt uzyskujemy w parę sekund.
To nie koniec nowych możliwości. Adobe pracuje nad rozwinięciem usługi Firefly m.in. o:
– generowanie grafiki wektorowej, pędzli czy tekstur na podstawie kilku słów lub szkicu
– obróbki wideo na podstawie tekstu i modeli Firefly
– tworzenia plakatów, banerów i materiałów do social mediów na podstawie tablicy nastrojów i opisów tekstowych
– tworzenia prostych stylów i nowych wariantów dla obiektów 3D

Adobe dba o ochronę praw autorskich. Pierwszy model Firefly uczył się na podstawie obrazów zebranych w Adobe Stock, zawartości z licencjami otwartymi oraz będących w domenie publicznej (gdzie ochrona praw autorskich wygasła).

Zagrożenie czy pomoc?

Sztuczna inteligencja może być narzędziem pomocnym zarówno dla grafików jak i dla branży IT. Może na przykład pomóc w automatyzacji pewnych rutynowych działań, szybkiego generowania grafik czy prostego kodu. Jest jednak mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości całkowicie zastąpiła ich rolę.

Rola grafika komputerowego wykracza poza aktualne możliwości SI. Obejmuje również intuicję artystyczną, kreatywność i umiejętność interpretacji potrzeb klienta.

Podobnie jest z programistami. Ich rola obejmuje również kreatywność, zdolność projektowania złożonych systemów, analizowania pojawiających się problemów, podejmowania decyzji i rozwiązywania skomplikowanych zagadnień.

Wszystko to wymaga twórczego podejścia,  ludzkiego intelektu i umiejętności abstrakcyjnego myślenia.