Szkoła grafiki www

Do niedawna każdego kto zajmował się Internetem nazywano grafikiem www. Jednak pracy w Internecie jest tak dużo, że musiały się wyodrębnić konkretne specjalności. O tym oczywiście uczymy na wydziale web design, ale i tu, na blogu warto coś wyjaśnić. – Obecnie najpopularniejszymi i najbardziej poszukiwanymi są: web designer, web developer, webmaster. Co robi każdy z nich?– Web designer to grafik zajmujący się projektowaniem szaty graficznej stron internetowych i blogów. Jest więc autorem koncepcji graficznej i layoutu. Decyduje o ilości i układzie elementów na stronie, kolorystyce, zdjęciach, wielkości i rodzaju tekstu. Dlatego web designer powinien biegle posługiwać się kilkoma programami graficznymi, głównie Photoshopem i Illustratorem. Nie są mu też obce podstawy web-usability oraz programowania.

Web developer jest programistą strony www. Używając języków programowania takich jak HTML, CSS, JavaScript, PHP i inne, tworzy kody źródłowe stron internetowych. Takie programowanie może polegać na modyfikacji istniejącego już kodu lub tworzeniu zupełnie nowego.

Webmaster do zbudowanej już strony wprowadza: treść (tekst, tytuły, podpisy, tabele) oraz grafikę (zdjęcia, rysunki, infografiki). Zadaniem webmastera jest też dokonywanie na niej zmian, ciągłe wzbogacanie i aktualizacja.  W sytuacji dostępu kilku redaktorów do strony nadzoruje wpisywane przez nich treści. Ma też dostępność do kodów źródłowych. Dlatego często błędnie jest nazywany administratorem serwisu internetowego. Webmaster powinien znać edytory tekstu i programy do obróbki grafiki.

Niestety, ze względu na stopień skomplikowania stron, tempo realizacji zleceń oraz oczekiwania klientów pracodawcy często wymagają, aby jedna osoba łączyła umiejętności wszystkich trzech specjalności. A jak będzie w przyszłości? – Zobaczymy.