Szkoła grafiki 3D

W szkole, nawet tej dla dorosłych są lekcje, wykłady, doświadczenia i ćwiczenia. – Dzisiaj tematem naszej lekcji jest tajemniczo brzmiące słowo rendering. – Pierwotnie oznaczało po prostu interpretację, tłumaczenie. W grafice 3D rendering to obrazowanie, prezentacja utworzonego przez grafika cyfrowego modelu danej sceny np. ogrodu, wnętrza biura czy salonu, ulicy, krajobrazu, startującego samolotu, pędzącego samochodu, bajki, scenki reklamowej. – Rendering jest procesem niezwykle czasochłonnym, ale może być przeprowadzony w każdym programie 3D. Jak przebiega? – Moduł obliczeniowy

analizuje krok po kroku model danej sceny. – Uwzględniane są  świetlne zjawiska fizyczne takie jak: odbicie, załamanie, cienie, mgły, kolory tła i inne efekty wizualne. – Dzięki temu moduł obliczeniowy dokonuje w naszym projekcie 3D wiernej symulacji rzeczywistości. – Rendering pozwala uzyskiwać symulacje nie tylko obrazów statycznych ale i ruchomych, czyli animacji.

Proces renderingu wymaga ogromnej mocy obliczeniowej komputera. Dlatego od pewnego czasu funkcjonują, także w Polsce, tak zwane farmy renderujące, którym zlecamy renderowanie jako usługę zewnętrzną. – Farmę stanowi system kilkuset jednostek obliczeniowych połączonych w sieć. To, co naszemu pojedynczemu komputerowi zajęłoby kilka tygodni w farmie trwa zaledwie kilka godzin.