Porada tygodnia #7

Grafika z notesem i długopisami

Jeśli webwriting, to skuteczny! – Aby teksty dla web, czyli na www, blogi czy social media były skuteczne muszą się różnić od drukowanych. Zasada 1. Zwięzłość: skróć komunikat o 25-50%. Zasada 2. Język: użyj prostych sformułowań i krótkich zdań. Zasada 3. Organizacja tekstu: chwytliwy tytuł, podział na akapity, sporo śródtytułów. Zasada 4. Symulacja rozmowy: zadawaj pytania i postaraj się przewidzieć kolejne. Zasada 5. Czasowniki: używaj dokonanych np. “zadzwoń” zamiast “dzwoń”. Sprawdza się tryb rozkazujący: “skontaktuj się”, “napisz”, zdecyduj”. Web-writerzy – czas na start!