Czy plagiat to inaczej plugin?

Nie. – Plagiat to niezgodne z prawem autorskim skopiowanie cudzego: tekstu, grafiki, pracy magisterskiej, projektu, obrazu, piosenki itd. Natomiast plugin jest wtyczką, dodatkowym modułem do programu komputerowego, gry, przeglądarki. Dodaje, rozszerza lub modyfikuje różnorodne funkcje.