Nie pomyl kroju ze stylem

Pamiętaj o tym, aby w rozmowie z klientem nie używać zamiennie określeń krój pisma i styl. To ujawniałoby twój brak profesjonalizmu. Krojem pisma nazywamy w typografii charakterystyczny obraz kompletu liter. Obraz o spójnych cechach graficznych takich jak: rytm, proporcja, dukt, osie liter, układ i kształt szeryfów. Kroje mają własne, odrębne nazwy np. Times, Udina, Garamond, Helvetica. W ramach każdego kroju mamy także tak zwane odmiany np. antykwa, kursywa, bold, semibold, shedow, szerokie lub wąskie. Czym innym natomiast jest styl…

Styl w grafice to wybrany przez nas do konkretnego projektu zespół cech danego znaku lub całego akapitu. Jeśli wybieramy styl dla znaku to tworzymy „styl znakowy”.  Z całej palety dostępnych możliwości wybieramy więc dla jednej litery: jej krój, grubość, pochylenie, szerokość, wielkość czyli stopień. Możemy tak skomponować np. inicjał.

Jeśli chcemy zaprojektować cały akapit to tworzymy „styl akapitowy”, czyli dla zaznaczonego akapitu wybieramy nie tylko cechy liter, podobnie jak wyżej, ale też szerokość łamu, wielkość odstępów międzywyrazowych i interlinii.

Trochę to może na początek skomplikowane… ale tylko na początek!