Nie daj się oszukać!

Rodo obowiązuje już od dwóch lat. Niestety nie wszystkie firmy je respektują. Zbyt często żądają od nas udostępnienia danych wrażliwych, w tym dowodu osobistego. Dotyczy to np. dostawców prądu, gazu, operatorów telekomunikacyjnych i firm, w których staramy się o pracę. Dlatego przypominamy Wam, że:

 1. Nikt (poza bankami) nie ma prawa żądać od nas kserowania dowodu osobistego. Nigdy nie wysyłajcie skanu dowodu mailem. W sytuacjach wymagających weryfikacji tożsamości wystarczy okazanie dowodu. Ewentualnie możemy się zgodzić na spisanie z dowodu niektórych, niezbędnych do załatwienia danej sprawy informacji.
 2. Podczas rekrutacji pracodawca może zażądać od kandydata podania:
  • imienia i nazwiska
  • daty urodzenia
  • danych kontaktowych (to my decydujemy czy będzie to numer telefonu czy mail)
  • wykształcenia
  • kwalifikacji zawodowych
  • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

Więcej danych możemy przekazać dopiero w chwili zatrudnienia. Dlatego jeśli macie w swoim CV bardziej szczegółowe informacje (w tym adres zamieszkania, czy imiona rodziców) radzimy od razu je usunąć.

Zbieranie przez firmy danych nadmiarowych jest niezgodne z prawem i karane. Pamiętajcie o tym, gdy kolejny raz usłyszycie „to zgodne z wewnętrznym regulaminem firmy”. Żadem regulamin firmy nie może stać w sprzeczności z prawem państwowym i unijnym.