Marketing, reklama a może kampania reklamowa?

Często używamy tych słów zamiennie. Czy słusznie?  – Market oznacza oczywiście rynek, ale niektórzy nadal sądzą, że cała zabawa polega na rozdawaniu ulotek, spotach telewizyjnych i supermarketowych promocjach. Tymczasem marketing to potężna teoretyczna i praktyczna wiedza. Reklama jest jedynie jej częścią. Wiedza marketingowa wywodzi się z ekonomii, którą uzupełniają wiadomości: socjologiczne, psychologiczne, matematyczne, medialne. W każdej małej i średniej firmie działania marketingowe zaczynamy nie od kolportowania ulotek, ale od marketingu strategicznego.

Polega on na wymianie myśli, burzliwej dyskusji, zbadaniu rynku choćby wstępnie przy pomocy internetu, wizualizacji pomysłów, wyznaczeniu celów, wybraniu strategii i koncepcji.

Pierwszym, który użył słowa marketing był w roku 1906 amerykański ekonomista C. Mc Cornik. Jednakże właściwie do końca II wojny światowej nikt się tą wiedzą specjalnie nie przejmował. Do lat 80-tych XX wieku stosowano jedynie tzw. bierny marketing, czyli starano się określić ile wyprodukować, aby zaspokoić popyt. Później w rozwiniętych gospodarkach świata, szczególnie amerykańskiej okazało się, że produktów jest za dużo i strasznie trudno je sprzedać. Ukuto nawet takie określenie: produkować może każdy, ale sprzedają tylko niektórzy. Jak być tymi „niektórymi”? – Wprowadzono więc zaplanowane obserwacje: reakcji nabywców na produkt, na jego cenę oraz na sposób sprzedaży. Taki był początek marketingu dynamicznego.

Wyobraźcie sobie, że dopiero po 2000 roku marketing niebywale się rozwinął, po prostu wybuchł. Powstały nowe narzędzia, szczególnie internetowe. Jesteśmy ich adresatami jako konsumenci. Z każdym miesiącem powstają nowe określenia, metody, procedury, pomysły reklamowe, eksperymenty. Kolorowy zawrót głowy! – Uporządkujemy więc nieco ten kosmos.

Marketing roku 2017 oznacza cztery obszary:

  1. Marketing strategiczny – precyzyjne wyznaczanie celów, strategie, koncepcje, analizy.
  2. Marketing relacji – kontakt osobisty z klientem, perfekcyjna obsługa klienta, programy lojalnościowe, skracanie dystansu do klienta, narzędzia BTL (działania kierowane do konkretnych, wyselekcjonowanych grup odbiorców), w tym POS (działania przy pomocy mediów drukowanych).
  3. Marketing cyfrowy – e-comerce, platformy internetowe handlowe, katalogi sprzedażowe w internecie, sklepy internetowe poszczególnych firm, oraz wiele narzędzi ATL (działania w TV, radiu i prasie cyfrowej nastawione na przekaz jednostronny do szerokich grup odbiorców).
  4. Marketing społecznościowy – FB, Twitter, Linkedin, Instagram, mailing anonimowy, mailing personalizowany, reklamy na portalach i wyszukiwarkach, blogi. 

A co z tą reklamą? – Reklama to wybrany sposób komunikowania się konsumentem, czyli to co mu mówimy.

Możemy konsumentowi mówić: o tym jaką jesteśmy firmą, o tym jaki jest nasz produkt, informować o ułatwieniach w zakupie, czy też mocno nakłaniać do nabycia.

Czym jest wobec tego kampania reklamowa? – Jak ją skonstruować dla siebie w sytuacji np. aplikowania do pracy?

Jeśli Was to interesuje napiszcie na adres: krystyna@publishingschool.pl

Odpowiemy na wszystkie maile.