Księga znaku – jak ją zaprojektować?

katalogi

Księga znaku, znana jest również jako brandbook lub brand guidelines. Niewątpliwie jest kluczowym elementem w zapewnieniu spójności i jednolitości marki w różnych materiałach i komunikatach. O czym trzeba pamiętać?

Etapy tworzenia księgi znaku

1. Zdefiniuj markę: Zanim zaczniesz tworzyć księgę znaku, musisz jasno określić tożsamość marki. Aby to osiągnąć zdefiniuj jej misję, wartości, ton komunikacji i unikalne cechy.

2. Określ podstawowe elementy identyfikacji wizualnej: W skład podstawowych elementów identyfikacji wizualnej wchodzą m.in. logo, kolorystyka, typografia, grafika pomocnicza i sposób użycia tych elementów.

3. Stwórz logo: Opracuj logo marki. Koniecznie uwzględnij różne wersje, np. logo główne, warianty kolorystyczne, wersje poziome i pionowe. Dodatkowo określ zasady dotyczące minimalnej wielkości i odstępów.

4. Wybierz kolorystykę: Określ paletę kolorów marki, w tym kolory główne, kolory dodatkowe oraz ich zastosowanie w różnych kontekstach, np. tła, nagłówków, tekstów itp.

5. Wybierz typografię: Wybierz zestaw fontów, które będą reprezentować markę. Przede wszystkim określ główne fonty do nagłówków i treści. Dodatkowo stwórz zestaw alternatywnych fontów do użycia w razie potrzeby.

6. Ustal zasady graficzne: Określ zasady dotyczące użycia grafik pomocniczych, takich jak ilustracje, fotografie czy wzory. Warto, aby zasady te obejmowały preferowane style graficzne, rodzaje zdjęć, filtry czy inne efekty.

7. Zaprojektuj szablony: Stwórz szablony do różnych materiałów marketingowych i komunikacyjnych. Na przykład ulotki, prezentacje, banery reklamowe, media społecznościowe itp. Pamiętaj, aby zapewnić spójność wyglądu we wszystkich materiałach.

8. Dostosuj zasady dotyczące wykorzystywania: Umieść w księdze znaku instrukcje dotyczące wykorzystania elementów identyfikacji wizualnej w różnych zastosowaniach, np. druk, web, aplikacje mobilne, odzież firmowa itp.

9. Przykłady i wskazówki: Dodaj przykłady ilustrujące poprawne i niepoprawne zastosowania elementów identyfikacji wizualnej w różnych kontekstach. Zdecydowanie ułatwi to zrozumienie i wdrożenie zasad.

10. Dokumentuj i udostępnij: Zapisz wszystkie informacje w jednym spójnym dokumencie. Następnie udostępnij go wszystkim zainteresowanym stronom. Może to być zespół marketingowy, agencje kreatywne, dostawcy itp.

Pamiętaj, że graficzna księga znaku powinna być dokumentem żywym, który będzie aktualizowany w miarę rozwoju marki i ewentualnych zmian w strategii biznesowej.

wzorniki