Jak oceniają nas Absolwenci?

Miesiąc temu rozdaniem dyplomów zakończyliśmy rok 2018/19. Podczas tego sympatycznego spotkania poprosiliśmy tegorocznych Absolwentów 5 kierunków o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Pytania dotyczyły nauki w „Publishing School”. Chcielibyśmy się z Wami podzielić opiniami dotyczącymi organizacji nauki w Szkole. Aż 74% osób oceniło, że…

poziom organizacji nauki w „Publishing School” jest wysoki, 23% oceniło go jako powyżej średniego, a tylko 3% stwierdziło, że poziom nauczania jest średni.

Z ankiet wiemy, że Absolwenci docenili m.in.: przeprowadzenie wszystkich przewidzianych harmonogramem zajęć, dobrze ułożony program nauczania, nastawienie Szkoły na potrzeby uczniów, odpowiednio przygotowany sprzęt komputerowy, sprawny kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty z Dyrektorem i sekretariatem Szkoły, świetnie przygotowaną do zajęć kadrę nauczycielską, szczegółowo i ciekawie prowadzone zajęcia, dużą pomoc Pani Dyrektor K.N.-Wawszczak oraz pozostałych osób prowadzących zajęcia. 

Bardzo nam miło słyszeć tak pozytywne opinie. Cieszymy się, że ogrom pracy i zaangażowania wszystkich osób uczestniczących w organizacji i prowadzeniu zajęć został doceniony przez osoby uczące się w naszej Szkole. Pięknie dziękujemy naszym Absolwentom rocznika 2018/19 i życzymy Wam wielu sukcesów!