Grafika komputerowa – nowoczesna i ma wiele twarzy

O grafice komputerowej napisano już tomy. Ale czy musimy je wszystkie przeczytać? Uważam, że naszą wiedzę skutecznie uporządkuje po prostu short message. A więc… Grafika komputerowa to dziedzina informatyki, która wykorzystuje komputery do wizualizacji rzeczywistości. W zależności od tego, jak program reaguje na nasze decyzje i działania, inaczej mówiąc cykl generowania obrazu, grafikę komputerową  dzielimy na trzy typy.  Grafika nieinterakcyjna – kiedy program wczytuje dane i po prostu tworzy obraz wynikowy.

Grafika interakcyjna – kiedy program na bieżąco, w krótkich odstępach czasu, uaktualnia, czyli odświeża obraz odpowiadając ściśle na działania użytkownika.

Grafika czasu rzeczywistego – w niej program kilkadziesiąt razy na sekundę skutecznie regeneruje obraz. Dzięki temu zmiany są natychmiast widoczne i możliwa jest symulacja np. jazdy samochodem, lotu samolotem lub poruszania się wielu obiektów w grach komputerowych.

Gdyby popatrzeć na to jaką techniką program buduje obraz, to grafikę komputerową możemy podzielić na cztery rodzaje.

  1. Grafika bitmapowa, czyli rastrowana, w której obraz jest budowany z pikseli , a więc punktów ułożonych w siatce zwanej bitmapą. Tak działa np. Adobe Photoshop.
  2. Grafika wektorowa, gdzie obraz jest budowany przy pomocy kresek, łuków i figur geometrycznych. To obserwujemy użytkując Adobe Illustratora lub CorelDraw.
  3. Grafika trójwymiarowa zwana 3D, która umożliwia wizualizowanie różnych rzeczywistych i nierzeczywistych obiektów dając złudzenie głębi obrazu, pozwala nadawać obiektom dowolną powłokę (teksturę), modyfikować je na wiele sposobów i aranżować oświetlenie naturalne lub fantazyjne. To uzyskacie między innymi przy pomocy programów: Cinema 4D, Maya, 3ds Max, 3D Blender.
  4. Grafika animowana, tu obrazy tworzy się z pojedynczych elementów zwanych klatkami lub ramkami. Ramki wyświetlają się ze stałą prędkością zwaną fps (frame per second). Dla animacji komputerowej fps wynosi 25-35, dla filmu kinowego 24 fps, animacja w TV wymaga 25 fps.