Dyplom, a na drugim kierunku premia

Kończąc wybrany kierunek, słuchacze mają przede wszystkim konkretne umiejętności graficzne. Oczywiście otrzymują także profesjonalny dyplom. Co tam dyplom? – A jednak, czasem się przydaje, nawet bardzo. – Na przykład wtedy, kiedy staramy się o dotacje unijne, albo kiedy  aplikujemy do pracy zagranicą. Logo szkoły oraz towarzyszące mu logo Apple są doskonale rozpoznawalne. Otwierają niejedne drzwi. Dyplom zawiera także numer uznawanego na całym świecie zawodu wpisanego do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. – A co dalej?

Często pracodawca lub klienci grafika wymagają od niego połączenia zdobytych umiejętności z kolejnymi. Dlatego niektórzy nasi absolwenci decydują się od razu, lub w następnych latach, podjąć naukę na drugim kierunku. Wtedy korzystają ze premii w wysokości 300 zł. – Prawda, że to jest O.K.?