DTP, redakcja, korekta książki – kto to robi?

Książki, książki książki…  Powieści, bajki, tomiki poetyckie, katalogi, podręczniki, słowniki, dzieła naukowe, techniczne, instrukcje, leksykony, albumy, materiały konferencyjne. – Wiemy, że napisał je autor, a ktoś inny zilustrował. – Zwykle jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że trzymamy w rękach pracę wielu, wielu ludzi. – Zerknij na stronę redakcyjno-techniczną. A tam: redaktor merytoryczny, recenzenci, tłumacz, redaktor techniczny, korektor, projektant okładki, grafik DTP, wydawca, drukarnia, oprawa. Oni wszyscy trudzili się dla ciebie. – Chcesz wiedzieć kto co zrobił?

  1. Wydawca – Przyjmuje książkę do realizacji i ponosi koszt, a więc ryzyko, jej wydania. To profesjonalne firmy duże, średnie, a czasem całkiem małe. Zwykle specjalizują się np. w podręcznikach, beletrystyce, albumach, książkach dla dzieci, naukowych, religijnych. Wydawcami są także agencje reklamowe publikujące katalogi. Rolę wydawcy może wziąć na siebie sam autor w ramach tzw. self-publishingu.
  2. Autor – Może nim być: pisarz, dziennikarz,  tłumacz, recenzent, fotograf, rysownik, fotografik, copywriter, infografik, słowem wszyscy, którzy stworzyli lub opracowali tekst, grafikę lub ilustracje.
  3. Redaktor merytoryczny – Często nazywany po prostu redaktorem, czyta dostarczony do wydawnictwa tekst jako pierwszy i weryfikuje go. Sprawdzeniu czy treść jest logiczna i celowa, czy spełnia normy estetyczne i prawne (rodzaj autocenzury), czy tekst jest prawidłowo podzielony na akapity i rozdziały. Redaktor weryfikuje także tytuły, wyliczenia i hasła, eliminuje zbędne informacje oraz błędy (np. ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne, a nawet merytoryczne np. w nazwach czy datach).
  4. Redaktor graficzny – Opracowuje koncepcję graficzną całej publikacji, często też projektuje okładkę. Posługuje się takimi środkami wyrazu typograficznego jak: format, kolorystyka, układ graficzny, pismo, pole zadrukowania, światła, styl ilustrowania, rodzaj papieru. Często opracowuje projekt alternatywnie, a do niego szkice graficzne oraz layout. Współpracuje przy tym zarówno z redaktorem merytorycznym jak i z technicznym.
  5. Redaktor techniczny – Musi dobrze znać, z jednej strony zagadnienia graficzne, a z drugiej techniczne. Opracowuje w szczegółach typografię książki, zwłaszcza, jeśli nie zrobił tego grafik. Oblicza objętość. Ocenia jakość techniczną materiału ilustracyjnego, dobiera technikę drukowania, decyduje o konstrukcji oprawy w zależności do nakładu i kalkulacji kosztu. Adiustuje, a potem pilotuje w czasie prac DTP, korekty oraz drukowania w drukarni. Sprawdza jakość gotowego nakładu, czasem nawet wcześniej, egzemplarza sygnalnego.
  6. Grafik DTP – Rozpoczyna pracę od otwarcia plików z dostarczonym mu tekstem i grafiką. Wprowadza je do InDesigna i zgodnie z adiustacją wykonuje skład, a przede wszystkim łamanie (formatowanie) książki, czyli sprawia, że na każdej jej stronie znajdzie się dokładnie to, co ma być. – A co może być?  Tekst podstawowy, tytuły, paginy, marginalia, notki, wyróżnienia, ilustracje, wzory matematyczne, infografiki, winiety, ornamenty, tabele, schematy, światła, wstawki obcojęzyczne itd.
  7. Korektor – Najpierw z benedyktyńską cierpliwością czyta tekst na „szczotkach”, czyli wydrukowanych formatkach papieru i przy pomocy znaków korektorskich zaznacza błędy. Następnie wprowadza zmiany w pliku lub przekazuje grafikowi DTP do poprawy. Tyle i tylko tyle. – Ale nawet nie przypuszczacie jaka to trudna robota!
  8. Drukarnia – Jest taki zwyczaj, że drukarnia wpisuje się na stronę redakcyjną książki, ponieważ to ona materializuje (drukuje i oprawia) publikację. Większe nakłady realizowane są w drukarniach offsetowych tradycyjnych lub web printowych, czyli internetowe. Mniejsze (w granicach do około 50 egz.) wykonują drukarnie cyfrowe.

Widzicie jaka długa jest nasza lista? – Dużo trzeba umieć, aby powołać książkę do życia! 

W „Publishing School” uczymy właśnie tego: od myśli autora do rąk czytelnika.  Każdy słuchacz kierunku grafika poligraficzna DTP wykonuje od początku do końca prawdziwą publikację książkową. Nazywamy to pracą dyplomową. Powstaje ich corocznie kilkadziesiąt, jak w prawdziwym wydawnictwie. Mogą mieć nawet nasz szkolny ISBN.

Nie wierzycie, że jeden słuchacz tyle potrafi? – Sprawdźcie w  galerii prac dyplomowych