Dofinansowanie szkoleń 2018

Dofinansowania kwalifikacji już są! Pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, PFRON, od pracodawców i sponsorów. Poniżej zebraliśmy dla Was kilka propozycji, które mogą się przydać w 2018 roku.

  • Bony na szkolenia dla osób z województwa małopolskiego przygotował WUP w Krakowie w ramach projektu “Kierunek Kariera”. Obejmują m.in. szeroko rozumiane szkolenia informatyczne (graficzne). Adresatami są osoby, które: pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą są rolnikami i opłacają składki KRUS mają ponad 25 lat i wykształcenie maksymalnie na poziomie liceum lub technikum mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie. Aby skorzystać z takich bonów należy umówić się z doradcą Urzędu Pracy i dokonać bilansu własnej kariery. Spotkania odbywają się w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Dowiedz się więcej.
  • Dofinansowania PFRON w ramach programu “Aktywny Samorząd” pokrywają m.in. koszty edukacji oraz zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dowiedz się więcej.
  • Koszt nauki lub kursu w całości albo częściowo może pokryć pracodawca. Warto zapytać o taką możliwość, ponieważ podnoszenie kwalifikacji pracownika jest korzyścią dla firmy.
  • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą wliczyć czesne lub opłatę za kurs specjalistyczny w koszty firmy.
  • Ostatnią propozycją jest znalezienie sponsora, który pokryje koszty nauki. Wtedy wszystkie faktury wystawiane są na sponsora. 

Jeśli jednak nie ma takiej możliwości i nasi słuchacze sami pokrywają koszty nauki, zależy nam na tym, aby jakoś pomóc. Dlatego na bieżąco udostępniamy docierające do szkoły propozycje pracy dodatkowej lub freelancu, które mogą troszkę odciążyć finansowo. 
Powyższe możliwości co roku pozwalają wielu naszym słuchaczom uczyć się w “Publishing School” zarówno na kursach specjalistycznych, jak i rocznych kierunkach. A potem otrzymać pracę. Wszystkim zainteresowanym życzymy, aby udało się skorzystać z takiego dofinansowania.