Dobra szkoła grafiki komputerowej

Jak sprawdzić, że szkoła grafiki komputerowej jest dobra?  Nasza recepta ma dziewięć kroków.Sprawdź ją.

1. Obejrzyj stronę internetową szkoły, oceń czy jest estetyczna i czytelna, czy zawiera szczegóły, czy tylko ogólniki, czy prezentuje konkretny program nauczania oraz wykładowców.

2. Sprawdź czy szkoła jest zarejestrowana w spisie szkół prowadzonym przez Prezydenta Miasta oraz jaki ma numer rejestracyjny. Jeśli nie jest zarejestrowana to oznacza, że mimo nazwy nie jest szkołą, a jedynie zwykłą firmą szkoleniową. 

  1. Prawdziwe szkoły podlegają nadzorowi Kuratorium Oświaty i są przez nie oceniane w czasie tzw. ewaluacji całościowej. Sprawdź tę ocenę w raporcie poewaluacyjnym. Raport powinien być na stronie www szkoły.
  2. Śledząc www zobacz, czy szkoła specjalizuje się w nauczaniu dorosłych, czy zna ich problemy związane z organizacją czasu i pracy, czy tylko powiela schematy szkół młodzieżowych.
  3. Sprawdź opinie o szkole na Google oraz na FB.
  4. Sprawdź, czy szkoła zawiera z uczącymi się umowę o naukę.
  5. Zaobserwuj czy szkoła specjalizuje uczących się w różnych rodzajach grafiki np.: w DTP, 2D, 3D, reklamie, animacji,  e-pub itd.
  6. Porównaj to, czego uczy szkoła z wymaganiami pracodawców poszukujących grafików komputerowych. A może dodatkowo szkoła publikuje oferty pracy dla grafików?
  7. Wreszcie sprawdź jaki dyplom daje szkoła, czy to zwykłe stwierdzenie ukończenia, niezobowiązujący certyfikat, czy poważny dokument uprawniający do wykonywania konkretnego zawodu. Dobry dokument oprócz nazwy zawodu, nazwy specjalności, wykazu przedmiotów powinien zawierać numer wyuczonego zawodu z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Wtedy będzie respektowany w Polsce i poza nią.

No to, powodzenia!