Czy wiecie jak będziemy pracować po pandemii?

Większość firm została zmuszona do całkowitej zmiany funkcjonowania. Z konieczności kto tylko może pracuje z domu. Wideokonferencje są codziennością. Co na to eksperci badający rynek pracy?

Twierdzą, że nie wrócimy już do organizacji sprzed koronawirusa. Trzeba też brać pod uwagę, że obecny rynek pracy pracownika zmieni się w rynek pracodawcy.

Na pewno uelastycznią się systemy pracy, a co najciekawsze bardzo szybko pojawią się całkiem nowe zawody. Kształcenie rozwijające kompetencje cyfrowe stanie się teraz nauką podstawową. Praca zdalna będzie dominowała. Oznacza to:

  1. Wykonywanie połowy godzin pracy w biurze, a połowy w domu.
  2. Rozliczanie godzin pracy w odcinkach miesięcznych, a nie dziennych.
  3. Wspólną pracę zespołów tylko przez 3-4 godz. Resztę swoich godzin pracownicy ustalą dowolnie.
  4. Wiele osób będzie mogło pracować według własnej techniki pracy.
  5. Być może większą popularnością będzie się cieszyła praca na kontrakt.

Ostatecznie, większa wolność dla pracownika, ale i większa odpowiedzialność. W takiej sytuacji zarówno pracodawca jak i pracownik będą w nowy sposób kalkulować koszty pracy etatowej w stosunku do kontraktowej. A co Wy o tym myślicie?