Publishing School w Krakowie

Blog Publishing School

ISBN – mamy to!

Publikuje: Publishing School • 06 | 12 | 2013

Czy wiesz co to jest ISBN? – To "International Standard Book Number", numer stosowany obecnie w 159 krajach świata, jednoznacznie identyfikujący wydawcę i jego publikacje.

Składa się z prefiksu 978 oraz dziesięciu cyfr kodujących: dany kraj (Polska ma cyfry 83), wydawcę, publikację i tzw. sumę kontrolną.

Posiadanie takiego numeru niewątpliwie podnosi prestiż zarówno wydawcy, jak i jego książek, choć przynależność do ISBN jest dobrowolna, a przyznanie numerów bezpłatne.

Miło nam poinformować, że szkoła starała się o przyznanie puli stu numerów na wydawane przez siebie autorskie podręczniki i w dniu 3 grudnia 2013 r. otrzymaliśmy taką możliwość.

Kto następny, podpowiemy jak to sprawnie uzyskać?


W Publishing School
uczymy zawodów, które umożliwiają pracę. – Przygotowujemy do niej praktycznie!

Stawiamy na komputery i warsztaty, wykłady są passe!

W sposobie nauczania kładziemy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Popatrz w przyszłość i zrealizuj marzenia o dobrej pracy! 

Tagi