Publishing School w Krakowie

Blog Publishing School

Dofinansowania PFRON na pokrycie kosztów nauki

Publikuje: Publishing School • 21 | 6 | 2018

Program "Aktywny Samorząd" to inicjatywa PFRON, w ramach której osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowania na różne cele. Moduł I dotyczy m.in. zakupu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania (składanie wniosków do 30 sierpnia 2018 r.). Natomiast moduł II przewiduje dofinansowania na pokrycie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, w tym w szkole policealnej. 

Drugi etap przyjmowania wniosków w ramach modułu II rusza 1 sierpnia, a zakończy się 10 października 2018 r. Środki na dofinansowania pochodzą z PFRON, natomiast realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  Więcej informacji o programie "Aktywny Samorząd".


W Publishing School
uczymy zawodów, które umożliwiają pracę. – Przygotowujemy do niej praktycznie!

Stawiamy na komputery i warsztaty, wykłady są passe!

W sposobie nauczania kładziemy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Popatrz w przyszłość i zrealizuj marzenia o dobrej pracy! 

Tagi