Kolorowe chmury
Półroczny kurs Motion Design

Półroczny kurs przygotowujący do wykonywania zadań z zakresu motion design

Motto: „Dodaj nowe umiejętności do zawodu, który już masz.“

Zakładamy, że:

 1. Słuchaczami będą osoby, które potrafią edytować pliki graficzne 2D lub 3D na poziomie podstawowym.
 2. Forma udziału: online.
 3. Planujemy 11 sobotnio-niedzielnych zjazdów.
 4. Zajęcia obejmują 132 godz. nauki z nauczycielami (po 6 godz. dyd. + przerwy kawowe).
 5. Uczącymi będą aktywni zawodowo graficy.
 6. Słuchacze otrzymają zaświadczenia umożliwiające staranie się o zniżki w pozyskaniu programów objętych nauczaniem.
 7. Na zakończenie szkolenia absolwent uzyskuje dwujęzyczny polsko-angielski dyplom wraz z suplementem sygnowany przez “Publishing School”   oraz zaświadczenie ukończenia kursu zgodne ze standardem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony proszę przesłać mailem na sekretariat@publishingschool.pl

Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas

  Plan nauczania

  Przedmioty

  Wszystkie zajęcia są praktyczne – komputerowo-warsztatowe

  Ilość godz. lekcyjnych

  Tworzenie animacji w Photoshop


  12

  Podstawy animacji w Adobe After Effects


  18

  Scenariusz, storyboard i animatic


  18

  Typograficzne podstawy projektowania kompozycji graficzno-tekstowych


  12

  Kreacje animowane i montaż wideo

  Moduł I. After Effects (42 godz.)

  Moduł II. Adobe Premiere (30 godz.)


  72

  Kompletowanie portfolio – Praca własna


  28

  Razem

  160

  (w tym 132 godz. zajęć lekcyjnych z nauczycielami)