Półroczny kurs Motion Graphic Design

Półroczny kurs przygotowujący do wykonywania zadań z zakresu motion graphic design to nowa propozycja w naszej ofercie edukacyjnej.

Motto: „Dodaj nowe umiejętności do zawodu, który już masz.“

Zakładamy, że:

 1. Słuchaczami będą osoby, które już potrafią edytować pliki graficzne 2D lub 3D.
 2. Istnieje możliwość uczestniczenia: zdalnie, hybrydowo lub stacjonarnie.
 3. Nauka trwa od początku października 2022 r. do marca 2023 r. Wręczenie dyplomów 1 kwietnia 2023 r.
 4. Planujemy 11 sobotnio-niedzielnych zjazdów.
 5. Zajęcia obejmują 132 godz. nauki z nauczycielami (po 6 godz. dyd. + przerwy kawowe).
 6. Uczącymi będą aktywni zawodowo graficy.
 7. Słuchacze otrzymają zaświadczenia umożliwiające staranie się o zniżki w pozyskaniu programów objętych nauczaniem, a na końcu nauki dyplom ukończenia.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony proszę przesłać mailem na krystyna@publishingschool.pl

Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas

  Plan nauczania

  Przedmioty

  Wszystkie zajęcia są praktyczne – komputerowo-warsztatowe

  Ilość godz. lekcyjnych

  Scenariusz, storyboard i animatic


  18

  Zaawansowana grafika 2D: Photoshop i Illustrator

  w tym animacje w Photoshop


  24

  Podstawy animacji w Adobe After Effects

  

  24

  Typograficzne podstawy projektowania kompozycji tekstowo-graficznych


  12

  Kompletowanie portfolio (praca własna)


  28

  Kreacje animowane i montaż w Adobe After Effects

  Moduł I. Koncepcje wizualne i kreatywne – projektowanie i tworzenie (24 godz.)

  Moduł II. Animacje produktowe (30 godz.)


  54

  Razem

  160

  (w tym 132 godz. zajęć lekcyjnych z nauczycielami)