Publishing School w Krakowie

Krystyna Nowak-Wawszczak

mgr Krystyna Nowak-Wawszczak
Dyrektor "Publishing School" w Krakowie od początku jej istnienia. Wykładowca przedmiotów: Redakcja techniczna, Materiałoznawstwo poligraficzne, Marketing małej firmy, Copywriting i korekta publikacji.

Wykształcenie: technik poligraf, mgr ekonomii o spec. organizacja i zarządzanie AE Kraków, absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogicznego, studia podyplomowe w SGH w Warszawie spec. marketing usług poligraficznych, spec. nauczycielska z przedmiotów poligraficznych nadana przez ODN Warszawa, studia podyplomowe: Edukator Nowej Szkoły Zawodowej – KOWEZiU Warszawa, nauczyciel dyplomowany przedmiotów poligraficznych i ekonomicznych. Poprzednie doświadczenia zawodowe: praca w wydawnictwie prasowym (trzy lata), wieloletnia praca nauczyciela przedmiotów poligraficznych w Technikum Poligraficznym w Krakowie, doradca metodyczny nauczycieli szkół zawodowych w Krakowie (11 lat). Obecne dodatkowe zadania: wykładowca przedmiotu "2D materiały i procesy wytwarzania" na ASP w Krakowie.


email: krystyna@publishingschool.pl
www.publishingschool.pl