Publishing School w Krakowie

Joanna Janik

mgr Joanna Janik

Wykształcenie: mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,  Akademia Ignatianum w Krakowie.
Od 2011 r. pełni funkcję asystenta dyrektora. Odpowiada: za marketing internetowy i promocję Szkoły w różnych mediach, za korespondencję mailową ze słuchaczami, wykładowcami i gośćmi Szkoły, za szkolną dokumentację dydaktyczną, za estetykę pomieszczeń szkolnych oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych.


email: sekretariat@publishingschool.pl
www.publishingschool.pl