Publishing School w Krakowie

Joanna Janik

mgr Joanna Janik

Wykształcenie: mgr pedagogiki resocjalizacyjnej,  Akademia Ignatianum w Krakowie.
Od 2011 r. pełni funkcję asystenta dyrektora. Odpowiada za: marketing internetowy i promocję Szkoły w różnych mediach, aktualizowanie i rozbudowywanie szkolnej strony www, korespondencję mailową ze słuchaczami, wykładowcami i gośćmi Szkoły, szkolną dokumentację dydaktyczną,  przygotowanie sprzętu komputerowego, informację techniczną, prace konserwacyjne, estetykę pomieszczeń szkolnych oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych.


email: sekretariat@publishingschool.pl
www.publishingschool.pl