Publishing School w Krakowie

Grzegorz Bobulski

mgr Grzegorz Bobulski
Wykładowca przedmiotu: Programy graficzne w poligrafii – projektowanie i edycja akcydensów.

Wykształcenie: artysta grafik, ASP w Krakowie, grafik DTP, certyfikat "Dyplomowany operator DTP i wykładowca prepress w Apple Poland".
Wykonywana praca: nauczyciel dyplomowany w średniej szkole plastycznej w Krakowie, realizacja własnych projektów graficznych.


email: gg.bb@wp.pl