Publishing School w Krakowie

Adam Wawrzynek

mgr Adam Wawrzynek
Wykładowca w systemie kursowym: Predyspozycje do pracy w agencji reklamowej.

Wykształcenie: magister psychologii UJ w Krakowie, absolwent Szkoły Trenerów BAZA, specjalista HR.
Wykonywana praca: pracownik Biura Karier UJ w Krakowie. Odpowiada za promocję Wydziału Chemii oraz doradztwo dla pracowników i studentów w zarządzaniu karierą. Organizator i trener szkoleń psychologicznych, właściciel  firmy szkoleniowej Horyzont HR.


email: adam.wawrzynek@gmail.com