Publishing School w Krakowie

Web design

  

Web design – informacje dla Ciebie

 • nauka zaoczna w soboty i niedziele, co dwa tygodnie z ominięciem ważnych świąt
 • zajęcia od 26 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., rozdanie dyplomów 3 lipca 2021 r.
 • łącznie 300 godz. nauki (w tym 225 godz. z nauczycielami)
 • zajęcia wyłącznie praktyczne, kierunkowych programów graficznych uczymy od podstaw
 • całkowity koszt 4.970 zł, czyli po 22 zł za godz. pracy z nauczycielami
 • płatność w ratach
 • dyplom ukończenia rocznego kursu sygnowany pieczęciami "Publishing School"
 • wpis szkoły do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (nr 2.12/00177/2016) pozwala słuchaczom bezrobotnym i pracującym ubiegać się w WUP o refundację kosztów nauki
 • inne możliwości dofinansowaniaProgram na rok 2020/21 – w roku 2021/22 przewidujemy korektę zgodnie z wymaganiami rynku pracy  

Przedmioty
Wszystkie zajęcia są praktyczne – komputerowo-warsztatowe
Ilość godz. lekcyjnych
Web design
Koncepcje, kreacje, tekst na stronach www

24
Grafika statyczna i animowana na stronach www
Photoshop i Illustrator
24
Wykonanie projektów stron www w Photoshop i Illustrator
24
User experience UX
18
WordPress
Tworzenie prostych i zaawansowanych stron internetowych
36
Tworzenie stron www w HTML5 i CSS3 
Moduł I: Podstawy HTML i CSS (12 godz.)
Moduł II: Zaawansowane działania w HTML i CSS, JavaScript i Bootstrap (74 godz.)
86
Autorski projekt strony www + budowa własnego portfolio 
– Wybór tematu i konsultacje indywidualne: merytoryczne, typograficzne oraz marketing. (9 godz.)
– Wykonanie – praca własna (75 godz.)
– Prezentacja projektów (4 godz.)

 88
Razem:
– Zajęć lekcyjnych z nauczycielami 225 godz. 
– Praca własna 75 godz.
300
 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy wypełnić elektronicznie lub ręcznie. Wypełniony można dostarczyć do szkoły mailem. 

Formularz zgłoszeniowy 2020/21 Web design Formularz zgłoszeniowy 2020/21 Web design (214 KB)


  

Koszt nauki dla rocznego kursu web design w roku 2020/2021
(w roku 2021/22 koszt zostanie skorygowany uwzględniając inflację)
• Wpisowe 380 zł + 9 transz po 510 zł
łącznie 4.970 zł (czyli po 22 zł za godz. lekcyjną nauki z nauczycielami)

Promocja! Absolwentom "Publishing School" przysługuje jednorazowa zniżka w wysokości 200 zł, odliczana od pierwszej wpłaty miesięcznej.

Po ukończeniu kursu web design Absolwent powinien umieć

 • zastosować w praktyce zasady UX
 • zaprojektować strukturę strony www oraz grafikę
 • wykonać elementy graficzne przy użyciu Photoshop i Illustrator
 • zbudować prostą stronę www w WordPress
 • posługiwać się w stopniu podstawowym HTML5 oraz CSS3
 • budować strony www o średnim stopniu zaawansowania technicznego

Perspektywy pracy i typowe stanowiska pracy

Docierające do szkoły oferty pracy zamieszczamy w zakładce Oferty pracy

 • web designer wykorzystujący WordPress, HTML5, CSS3
 • grafik 2D materiałów dla www
 • freelancer lub właściciel małej firmy web designerskiej


Film: "Zamczysko"


Autor: Witold Wawszczak – absolwent

Wykładowcy

Krystyna Nowak-Wawszczak

Dyrektor, poligraf, ekonomista

Adam Harasym

Grafik DTP, web i interactive

Justyna Kraszewska

UX Designer, Grafik DTP

Ludmiła Mikołajczyk

Grafik DTP, informatyk

Piotr Petrycki

Programista, Web designer

Anastasiia Plytka

Grafik 3D i animator 2D

Magdalena Wilczak

Grafik www

Czy wiesz, że:

“Określenie www pochodzi od angielskich słów World Wide Web i oznacza sieć obejmującą cały świat. Nazwy po raz pierwszy użył w roku 1990 brytyjski inżynier Tim Berners-Lee w ramach projektu systemu hipertekstowego obsługiwanego przy pomocy przeglądarki internetowej. System hipertekstowy umożliwiał dostęp do różnych informacji przy pomocy sieci tak zwanych hiperłączy. Hipertekst z internetem skojarzono dużo, dużo później ale nazwa www pozostała.”
www, Andrzej Firlet – wykładowca Publishing School

Publishing School w liczbach

22 lata istnienia szkoły
ok. 200 godz. komp. na każdym kierunku
1580 obserwujących na facebook'u
1200 absolwentów kierunków rocznych
2280 wypitych kaw rocznie
2040 subskrybentów szkolnego newslettera
1080 absolwentów kursów specjalistycznych

Zobacz kierunek

Poligrafia DTP

Wydrukować można wszystko na wszystkim, ale tylko wtedy, kiedy perfekcyjnie pod względem typograficznym i technicznym przygotujesz pliki. – Tego właśnie uczymy!