Publishing School w Krakowie

Rekrutacja do "Publishing School"

 


Zaproszenie na rok 2017/2018

Zapraszamy. – Dlaczego właśnie do nas? – Ponieważ kształcimy dorosłych, wyłącznie praktyczne, umiejętnościowo, w systemie weekendowym.  Przygotowujemy do konkretnej pracy. Zajęcia prowadzą praktycy. Nie ma górnej granicy wieku dlatego, że w zawodzie musimy się uczyć przez całe życie.  Zadaj pytanie... 

Informator 2017/18 Informator 2017/18 (480 KB)

Procedura przyjęcia do Szkoły

Dobry start do szkoły to rozmowa kwalifikacyjna. Przeprowadza ją dyrektor. Telefonicznie lub mailowo możecie Państwo wybierać dogodny dla siebie termin. Spotkanie jest możliwe od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.30. Nie wykluczona jest także sobota.  Podaj swoją propozycję terminu.

W rozmowie diagnozujemy wspólnie: zainteresowania i plany zawodowe Kandydata, stopień zaawansowania w posługiwaniu się programami graficznymi, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności zawodowe oraz motywację do pracy w obszarze mediów.

Nabór na kierunki szkolne na rok 2017/2018 trwa w czerwcu, lipcu, a nawet w sierpniu do wyczerpania miejsc w zaplanowanych grupach. Obecnie na wszystkich kierunkach są dostępne miejsca. Ostateczny skład rocznika ustalimy 22 września 2017 r. 

Natomiast Osoby zainteresowane bardzo krótkimi, specjalistycznymi formami przygotowania do konkretnej pracy, zapraszamy do obejrzenia zakładki kursy.


Wymagane dokumenty:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dwie fotografie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy 2017/18 3D animacje Formularz zgłoszeniowy 2017/18 3D animacje (102 KB)

Formularz zgłoszeniowy 2017/18 kampanie reklamowe Formularz zgłoszeniowy 2017/18 kampanie reklamowe (104 KB)

Formularz zgłoszeniowy 2017/18 poligrafia Formularz zgłoszeniowy 2017/18 poligrafia (102 KB)

Formularz zgłoszeniowy 2017/18 web design Formularz zgłoszeniowy 2017/18 web design (114 KB)

Koszt nauki w roku 2017/2018

Grafika 3D (330 godz. nauki, w tym 75 godz. pracy własnej projektowej)
wpisowe 400 zł + czesne 10 transz po 490 zł
łącznie 5.300 zł  (czyli po 20,78 zł za godzinę nauki z nauczycielem)

Web design (330 godz. nauki, w tym 65 godz. pracy własnej projektowej)
wpisowe 400 zł + czesne 10 transz po 490 zł
łącznie 5.300 zł  (czyli po 20,00 zł za godzinę nauki z nauczycielem)

Poligrafia DTP (330 godz. nauki, w tym 55 godz. pracy własnej projektowej)

wpisowe 470 zł + czesne 10 transz po 490 zł

łącznie 5.370 zł (czyli po 19,52 zł za godzinę nauki z nauczycielem)

Front-end development (330 godz. nauki, w tym 64 godz. pracy własnej projektowej)
wpisowe 400 zł + czesne 10 transz po 530 zł
łącznie 5.700 zł  (czyli po 21,42 zł za godzinę nauki z nauczycielem)

Kreowanie kampanii reklamowych (290 godz. nauki, w tym 48 godz. pracy własnej projektowej)
wpisowe 400 zł + czesne 10 transz po 390 zł
łącznie 4.300 zł  (czyli po 17,76 zł za godzinę nauki z nauczycielem)

Promocja! Absolwentom "Publishing School" studiującym u nas kolejny kierunek przysługuje jednorazowa zniżka w wysokości 300 zł, odliczana od pierwszej transzy czesnego.

Słuchacze korzystają z indywidualnych refundacji kosztów nauki poprzez: zwrot kosztów przez swoich pracodawców w całości lub umówionej z pracodawcą części, pokrycie kosztów nauki przez PFRON, Urząd Pracy lub MOPS.  Dla właścicieli firm czesne stanowi koszt prowadzenia ich działalności gospodarczej.

Kandydaci

Do "Publishing School" mogą być przyjęte osoby, które ukończyły dowolną szkołę średnią, która miała w programie maturę, choć ona sama nie jest tu bezwzględnie konieczna.
Dotychczas o możliwość nauki w naszej Szkole ubiegali się nie tylko absolwenci liceów i techników, ale także:
 • studenci różnych uczelni
 • osoby poszukujące pierwszej pracy
 • osoby planujące zmianę pracy
 • osoby pracujące i podwyższające swoje kwalifikacje

Umowa o naukę

Umowa o naukę 2017/18 Umowa o naukę 2017/18 (112 KB)

Słuchacze

W roku 2017/2018 do szkoły możemy przyjąć max 90 osób.

W grafice 3D dysponujemy18 miejscami, w web designie także jest 18 miejsc. Do poligrafii DTP może uczęszczać 24 osoby, do front-end developmentu, a na kreowanie kampanii reklamowych 12.

Corocznie mamy przyjemność uczyć osoby z całej Polski, nawet z tak odległych od Krakowa miast jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Gdańsk czy Koszalin. Uczyliśmy także kilku obywateli sąsiednich krajów: Ukrainy, Rosji, Austrii.

Spora jest też rozpiętość wieku. Najmłodsze osoby mają 20 lat, najstarsze powyzej 50. Posiadając różne zawody pierwotne, zainteresowania i doświadczenia, nasi Słuchacze niekiedy przekraczają swoimi możliwościami twórczymi i technicznymi ramy nakreślone przez program nauczania. Staramy się więc z jednej strony zintegrować te umiejętności, a z drugiej zastosować indywidualne podejście do każdego uczącego się. A Twoje propozycje?

Absolwenci

Do 2015/16 roku uczęszczało do szkoły łącznie 1045 słuchaczy, a ukończyło naukę 836 osób. Szczycimy się grupą podwójnych i potrójnych Absolwentów. Jeden z nich ukończył kolejno aż cztery kierunki. Większość z Absolwentów bez trudu znalazła zatrudnienie w Polsce i poza jej granicami, nawet poza Europą. Niektórzy, dzięki dyplomowi "Publishing School" utrzymali dotychczasową pracę lub awansowali. Spora grupa Absolwentów założyła i prowadzi własne firmy: reklamowe poligraficzne lub animacji 2D i 3D. Są i tacy, którym udało się otrzymać dotacje unijne lub z Urzędów Pracy na założenie firmy. Szkoła wspierała te starania wystawiając specjalne zaświadczenia i referencje.
Kilkaset osób skorzystało z regularnie prowadzonych, uzupełniających szkołę kursów. Największym powodzeniem cieszyły się kursy z zakresu: zarządzania barwą, grafiki 3D, przygotowania do druku luksusowych opakowań, InDesign, projektowania logotypów, copywritingu, prawa autorskiego.

Referencje Szkoły

Opinii o Publishing School można zasięgnąć w: 

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kraków, ul. Ujastek 1
 • Apple ATC SAD, Warszawa, ul. Puławska 182
 • ASP w Krakowie – Wydział Form Przemysłowych, Kraków, ul. Smoleńsk 9
 • Na branżowych forach internetowych
 • W środowisku firm poligraficznych, wydawniczych, reklamowych
 • U Absolwentów Szkoły

  Film: "Earthquake"


  Autor: Jerzy Nadzionek – absolwent 2013 (ćwiczenie zaliczeniowe)

  Czy wiesz, że:

  “Określenie www pochodzi od angielskich słów World Wide Web i oznacza sieć obejmującą cały świat. Nazwy po raz pierwszy użył w roku 1990 brytyjski inżynier Tim Berners-Lee w ramach projektu systemu hipertekstowego obsługiwanego przy pomocy przeglądarki internetowej. System hipertekstowy umożliwiał dostęp do różnych informacji przy pomocy sieci tak zwanych hiperłączy. Hipertekst z internetem skojarzono dużo, dużo później ale nazwa www pozostała.”
  www, Andrzej Firlet – wykładowca Publishing School

  Publishing School w liczbach

  19 lat istnienia szkoły
  średnio 300 godz. ćw. komp. na każdym kierunku
  ponad 1070 fanów na facebook'u
  ponad 1000 zadowolonych absolwentów
  2280 wypitych kaw rocznie
  2040 subskrybentów szkolnego newslettera
  660 osób przeszkolonych na kursach specjalistycznych

  Zobacz kierunek

  Front-end development

  Logiczne myślenie, średni angielski, trochę matematyki. To start do nauki budowania aplikacji internetowych. HTML, CSS, Framework, Java Script. – Zawód na topie!