Publishing School w Krakowie

Bartłomiej Bałaban

Bartłomiej BałabanEmail:
www.balabanart.pl
Tel.: +48 692-999-792

Fotografia Bartłomiej Bałaban

Specjalizuje się w portretach, aktach typu klasycznego i reportażach ślubnych.