Publishing School w Krakowie

Blog Publishing School

Świadectwa 2015 rozdane

Publikuje: Publishing School • 11 | 7 | 2015

Dziś zakończyliśmy rok 2014/2015. Było uroczyście i wzruszająco. Zżyliśmy się mocno i trudno się rozstać. Wręczenie dyplomów poprzedziła "kinowa" prezentacja prac dyplomowych w postaci stron www, clipów 3D oraz wystawa opublikowanych i wydrukowanych w niskich nakładach 22 pozycji książkowych. W portfolio każdego kończącego szkołę grafika znajduje się bogata kolekcja własnych, bardziej lub nieco mniej zaawansowanych projektów. Kompetencje absolwentów potwierdza świadectwo w wersji polsko-angielskiej. Jest ładne i bardzo szczegółowe. Zawiera zdjęcie, logotyp szkoły, logo Apple, wykaz ocen, nazwy przedmiotów, ilość godzin zajęć.  Zostało zabezpieczone między innymi pieczęciami i hologramem.

Świadectwo to najważniejszy, ale nie jedyny dokument. Kolejnym jest suplement. Pełni funkcję europassu, czyli europejskiego paszportu w zawodzie. Ma więc: wykaz typowych stanowisk pracy, do których absolwent został przygotowany oraz zestaw umiejętności praktycznych przez niego opanowanych. Jest jeszcze aneks. W aneksie wymienieni są wszyscy wykładowcy i słuchacze danego rocznika na każdym z wydziałów. Bo kiedyś, jak będą sławni... Całość uzupełnia list gratulacyjny – rodzaj gadgetu, do którego, jak do pamiętnika koleżanki i koledzy wrysowują pamiątkowe obrazki, wpisują dedykacje i dobre życzenia. – Oby się spełniły!


W Publishing School
uczymy zawodów, które umożliwiają pracę. – Przygotowujemy do niej praktycznie!

Stawiamy na komputery i warsztaty, wykłady są passe!

W sposobie nauczania kładziemy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Popatrz w przyszłość i zrealizuj marzenia o dobrej pracy! 

Tagi