Publishing School w Krakowie

Blog Publishing School

02 | 7 | 2009

Absolwenci nauczycielami, nauczyciel absolwentem

Publikuje:

"Publishing School" wkracza w 12 rok swojej obecności na rynku edukacji zawodowej. W tym czasie powstała potężna grupa naszych Absolwentów. Wśród nich są też osoby, które chcą i mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem  prowadząc zajęcia w naszej szkole.

Należą do nich: dr Henryk Królikowski, mgr inż. Maciej Niedojadło, mgr Jan Kazimierz Argasiński.

Planujemy, że w roku 2009/10 do tej grupy dołączą jeszcze inni. – Jest to dla szkoły autentyczny powód do dumy.

Tymczasem jeden z wykładowców jako pierwszy, ucząc w "Publishing School", jednocześnie ją ukończył. Jest to pan mgr inż. Marek Wawszczak, który przez cały rok pilnie, bez absencji, brał udział w zajęciach kierunku projektowanie reklam i w terminie otrzymał zasłużony dyplom.

Następnych śmiałków, którzy nie boją się być ocenianymi przez Kolegów i Koleżanki zachęcam i zapraszam.

K.N-Wawszczak  ...więcej


02 | 7 | 2009

Unowocześnienie szkolnych programów nauczania

Publikuje:

Jak każdy z nas widzi, permanentnie dokonują się zmiany na rynku poligrafii, reklamy i mediów. W ślad za tym, szybko, zmieniają się wymagania pracodawców. Dlatego co roku, także obecnie, na podstawie informacji od pracodawców, obserwacji rynku oraz tak zwanej ewaluacji, czyli anonimowych opinii naszych słuchaczy i absolwentów, dokonaliśmy korekt szkolnych programów nauczania we wszystkich kierunkach.

Możemy bez przeszkód wprowadzić nowe treści i metody dydaktyczne, ponieważ programy nauczania w "Publishing School" są autorskie, wypracowane przez wykładowców i z założenia powinny odpowiadać na zapotrzebowanie rynku.

Zatem korzystając z przepisów prawa oświatowego, z przychylności władz oświatowych będziemy uczyć tak, aby nasi absolwenci mieli pracę, nie byli bezrobotni.  ...więcej


30 | 6 | 2009

Nowe Maki w szkole

Publikuje:

Ze względu na to, że część firm poligraficznych i reklamowych wykorzystuje od niedawna pakiet Adobe CS4 zakupiliśmy w czerwcu 2009 r. do szkolnej pracowni komputerowej (wyłącznie z własnych szkolnych środków finansowych) 12 komputerów miniMac z procesorami Intel.

Komputery te w czasie wakacji zostaną zainstalowane, skonfigurowane i zaopatrzone w nowo nabyte programy pakietu CS4  tak, aby słuchacze rocznika 2009/10 mogli bez przeszkód się nimi posługiwać i dobrze przygotować do pracy.

Równocześnie czterech wykładowców szkoły ukończyło w czerwcu, organizowany przez firmę Adobe i krakowski RCS specjalistyczny kurs obsługi pakietu CS4. – Egzamin zdali: mgr inż. Wojciech Pawełczyk, mgr Ireneusz Szandała, mgr Mirosław Klotzer, mgr inż. Jarosław Piskorz. Zdobywcom certyfikatów gratulujemy!  ...więcej


29 | 6 | 2009

Wizytacja Szkoły

Publikuje:

W dniu 26 czerwca 2009 r.  gościliśmy w siedzibie szkoły wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie panią mgr Beatę Palmowską.

Pani wizytator zapoznała się z koncepcją kształcenia zawodów w "Publishing School" według wypracowanych przez Szkołę autorskich programów nauczania. Miała także pełny wgląd w dokumentację szkolną, interesowała się metodyką pracy z dorosłymi oraz losami absolwentów.

Szczególnym uznaniem obdarzyła nasze świadectwa końcowe, które  z powodu dwujęzyczności tekstu, hologramów, giloszy, załączników, personalizacji drukowania i estetyki poligraficznej stanowią dobrą wizytówkę szkoły.

Za wizytę dziękujemy i zapraszamy panią wizytator na zajęcia edukacyjne słuchaczy w roku 2009/10.  ...więcej


02 | 3 | 2009

Podziękowanie

Publikuje:

Z dniem 28 lutego 2009 r. zakończyła pracę w sekretariacie Szkoły pani Magdalena Malinowska-Mogilska. Od kilku lat z wielką kulturą i starannością przygotowywała dla słuchaczy "Publishing School" materiały poglądowe i szkoleniowe. Zawsze miła i uprzejma cierpliwie udzielała informacji, wysyłała słuchaczom setki maili, także tych o ocenach (poprzez e-szkołę). Nadszedł jednak czas przejścia do dużo trudniejszych zadań w firmie typu doradczo-finansowego. Gratulujemy awansu i życzymy pani Magdzie wielkiej kariery zawodowej.

Krystyna N-Wawszczak
Dyrektor "Publishing School"  ...więcej


24 | 2 | 2009

Zaproszenie do Publishing School Racing Team

Publikuje:

Publishing School Racing Team serdecznie zaprasza wszystkich entuzjastów kolarstwa górskiego, którzy chcieliby reprezentować barwy Teamu w nadchodzącym sezonie.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń do 15 marca 2009 r. na adres team@publishingschool.pl

Wszelkie dodatkowe informacje takie jak dotychczasowe wyniki czy plany startowe na nadchodzący sezon będą mile widziane.

Krystyna N-Wawszczak
Dyrektor "Publishing School"  ...więcej


12 | 2 | 2009

Nowy kierunek kształcenia od 2009/2010 - Animacja komputerowa (ekranowa)

Publikuje:

Z radością informujemy Państwa, że od roku 2009/2010 planujemy otwarcie nowego kierunku kształcenia o nazwie Animacja komputerowa (ekranowa). Absolwenci będą przygotowani do pracy w wyspecjalizowanych studiach animacji i agencjach reklamowych realizujących reklamy animowane.

Program nauczania przewiduje następujące przedmioty:

-animacja jako sztuka ruchu i zasady ruchu w kadrze
-techniki rysowania przy pomocy tabletu
-gramatyka języka filmowego
-compositing
-wektorowe techniki animacji
-animacja elementem trójwymiarowym
-udźwiękowienie animacji
-techniki postprodukcyjne
-autorski projekt animacji.

Warunkiem przyjęcia do grupy pilotażowej (nie większej niż 12 osób) będzie oprócz arkusza zgłoszeniowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzian kwalifikacyjny polegający na stworzeniu storyboardu dla wylosowanego tematu i zilustrowanie go muzycznie.

Planujemy, że wszystkie zajęcia będą odbywały się w pracowni komputerowej.

Koszt kształcenia jest obecnie kalkulowany - przewidujemy, że przewyższy koszt kształcenia na kierunku multimedialnym.  ...więcej


1 .. 24 25 26 27 28

W Publishing School
uczymy zawodów, które umożliwiają pracę. – Przygotowujemy do niej praktycznie!

Stawiamy na komputery i warsztaty, wykłady są passe!

W sposobie nauczania kładziemy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Popatrz w przyszłość i zrealizuj marzenia o dobrej pracy! 

Tagi