Publishing School w Krakowie

Blog Publishing School

Nie daj się oszukać!

Publikuje: Publishing School • 13 | 5 | 2020

Rodo obowiązuje już od dwóch lat. Niestety nie wszystkie firmy je respektują. Zbyt często żądają od nas udostępnienia danych wrażliwych, w tym dowodu osobistego. Dotyczy to np. dostawców prądu, gazu, operatorów telekomunikacyjnych i firm, w których staramy się o pracę. Dlatego przypominamy Wam, że:

1. Nikt (poza bankami) nie ma prawa żądać od nas kserowania dowodu osobistego. Nigdy nie wysyłajcie skanu dowodu mailem. W sytuacjach wymagających weryfikacji tożsamości wystarczy okazanie dowodu. Ewentualnie możemy się zgodzić na spisanie z dowodu niektórych, niezbędnych do załatwienia danej sprawy informacji.


2. Podczas rekrutacji pracodawca może zażądać od kandydata podania:
    – imienia i nazwiska
    – daty urodzenia
    – danych kontaktowych (to my decydujemy czy będzie to numer telefonu czy mail)
    – wykształcenia
    – kwalifikacji zawodowych
    – przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

Więcej danych możemy przekazać dopiero w chwili zatrudnienia. Dlatego jeśli macie w swoim CV bardziej szczegółowe informacje (w tym adres zamieszkania, czy imiona rodziców) radzimy od razu je usunąć.

Zbieranie przez firmy danych nadmiarowych jest niezgodne z prawem i karane. Pamiętajcie o tym, gdy kolejny raz usłyszycie "to zgodne z wewnętrznym regulaminem firmy". Żadem regulamin firmy nie może stać w sprzeczności z prawem państwowym i unijnym.W Publishing School
uczymy zawodów, które umożliwiają pracę. – Przygotowujemy do niej praktycznie!

Stawiamy na komputery i warsztaty, wykłady są passe!

W sposobie nauczania kładziemy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Popatrz w przyszłość i zrealizuj marzenia o dobrej pracy! 

Tagi