Publishing School w Krakowie

Blog Publishing School

Najnowsze opinie o szkole

Publikuje: Publishing School • 13 | 7 | 2018

Rozdanie dyplomów w "Publishing School" zawsze wiąże się z pewnym podsumowaniem. Od tegorocznym Absolwentów otrzymaliśmy dużo pozytywnych, szczegółowych i ciekawych opinii. Dla przykładu poniżej zamieszczamy podziękowanie od absolwentki, która ukończyła już dwa kierunki. 

Od 20 lat Szkoła stara się iść własnymi drogami. Ustaliła wysoki standard, który stara się spełniać każdego roku. Oczywiście naszym celem z jednej strony jest rozwój osób dorosłych, zwiększanie posiadanej przez nich wiedzy i przygotowanie do pracy. Jednak z drugiej strony ważne jest dla nas również utrzymanie dobrej atmosfery. Tym bardziej jest nam bardzo miło, że osoby, które uczą się w "Publishing School" czują to i akceptują. Dzięki tej atmosferze są w stanie dobrze wykorzystać czas, który poświęcają na naukę. Uczestnicy naszych zajęć nie są już uczniami, którzy mają z góry narzucony tok nauki. Nie są też studentami, ponieważ od studenta wymaga się, aby studiował sam. Żeby dokonywał wyborów, sam sobą kierował. Natomiast my przyjęliśmy takie założenie, że uczestnicy naszych zajęć pracują w teamie, który działa na rzecz projektu. Tak jak to jest w pracy. Właśnie dlatego atmosfera jest tak ważna. W Publishing School
uczymy zawodów, które umożliwiają pracę. – Przygotowujemy do niej praktycznie!

Stawiamy na komputery i warsztaty, wykłady są passe!

W sposobie nauczania kładziemy mocny akcent na wprowadzenie do zawodu tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Popatrz w przyszłość i zrealizuj marzenia o dobrej pracy! 

Tagi